Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Múzeá v okrese Ružomberok

LIPTOVSKÉ MÚZEUM

Liptovské múzeum vzniklo ako inštitúcia Liptovskej muzeálnej spoločnosti v roku 1912. V roku 1921 ho prevzalo ako verejnú inštitúciu mesto Ružomberok pod názvom Liptovské múzeum. Múzeum sídli od roku 1937 v budove, ktorú postavilo pre jeho potreby mesto podľa projektov V. Donnera. Múzeum má od svojho vzniku vlastivedný charakter so zbernou oblasťou v regióne Liptova. Verejnosti sú prístupné stále expozície  prírody, archeológie, histórie, etnografie, papiernictva na Slovensku a expozícia o živote a diele Andreja Hlinku. Všetky sú umiestnené v hlavnej budove múzea. Súčasťou majetku múzea je budova U Čierneho orla v Liptovskom Mikuláši, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, a roľnícka usadlosť v Bukovine, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

 

Súčasťou Liptovského múzea sú:

 

• Liptovské múzeum Ružomberok.

• Hrad Likava.

• Kostol všetkých Svätých Ludrová.

• Roľnícky dom a dvor Vlkolínec.

• Archeologické múzeum v prírode Havránok. Okres Liptovský Mikuláš.

• Banícky dom Vyšná Boca. Okres Liptovský Mikuláš.

• Múzeum baníctva a hutníctva Liptovský Hrádok. Okres Liptovský Mikuláš.

• Múzeum Liptovskej dediny Pribylina. Okres Liptovský Mikuláš.

• Múzeum Čierny orol Liptovský Mikuláš. Okres Liptovský Mikuláš.

• Národopisné múzeum Liptovský Hrádok. Okres Liptovský Mikuláš.

 

LIPTOVSKÉ MÚZEUM. Ružomberok.

 

Expozície:

 

• Prírodovedná expozícia je tematicky rozdelená na botanickú, zoologickú a geologickú časť.

 

• Expozícia rastlinstva a živočíšstva je koncipovaná podľa biotopov od najnižších polôh až po vysokohorské.

 

• Expozícia archeológie podáva prehľad o najstaršom osídlení Liptova od mladšej doby kamennej až do prvých storočí nášho letopočtu.

 

• Expozícia feudalizmu približuje problematiku historického osídlenia Liptova od 13.storočia, hospodársky, spoločenský a kultúrny život obyvateľov Liptova v období feudalizmu. Jej záver tvoria udalosti revolučných rokov 1848-1849.

 

• Expozícia Cechy a remeslá v Liptove dokumentuje najmä hospodársky, spoločenský a sociálny život cechových organizácií, ktoré sa sústreďovali v mestách a mestečkách Liptova.

 

• Etnografická expozícia Z liptovskej dediny približuje zamestnanie a spôsob života obyvateľov liptovských dedín, s čím je úzko spätý aj vývoj ľudového odievania.

 

• Expozícia sakrálneho umenia predstavuje výber sakrálnej plastiky z územia Liptova a časti mobiliárov z gotických kostolov v Ludrovej a Liptovskej Mare.

 

• Expozícia histórie a výroby papiera na Slovensku prehľadne informuje o výrobe papiera od vzniku prvých ručných papierní až po dnešnú strojovú výrobu.

 

• Expozícia o živote a diele Andreja Hlinku sa venuje tejto osobnosti moderných slovenských dejín.

 

HRAD LIKAVA. Likava.

Po rozsiahlych rekonštrukčných prácach v roku 2004 bola sprístupnená Huňadyho veža, v ktorej je umiestnená expozícia dejín hradu, prostredníctvom obrazových i hmotných exponátov. Hrad je vysunutou expozíciou Liptovského múzea v Ružomberku.

 

KOSTOL VŠETKÝCH SVÄTÝCH. Ludrová.

 

ROĽNÍCKY DOM A DVOR. Ružomberok. Vlkolínec.

V roľníckom dome sa nachádza ukážka pôvodného vybavenia. Objekt patrí do súboru zachovaných dvoj a trojpriestorových zrubových domov, ktoré predstavujú typické stavby regionálnej architektúry v severnej časti stredného Slovenska. Roľnícky trojpriestorový zrubový dom č.9015 bol vybudovaný v roku 1886. Zachované pôvodné vnútorné členenie domu a zariadenie interiéru poskytuje obraz o spôsobe života obyvateľov domu i celej obce v prvých desaťročiach 20.storočia. Obec Vlkolínec bola zaradená do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V domoch č.9016 a 9017 sú umiestnené stále expozície kultúry bývania.

 

 

SLOVENSKÉ MÚZEUM SKAUTINGU. Ružomberok.

 

BEŠEŇOVÁ. Poľovnícke múzeum.

Poľovnícke múzeum sa nachádza v kaštieli v obci. Je pobočkou Liptovského múzea v Ružomberku.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist