Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Náučné chodníky v okrese Bratislava II

NÁUČNÝ CHODDNÍK BISKUPICKÉ LUŽNÉ LESY

Je to líniový i okružný, samoobslužný, obojsmerný, peší, letný aj zimný náučný chodník. Okrem Kopáčskeho ostrova je prístupný aj cyklistom (tam je jazda na bicykli zakázaná). Prechádza PP Panský diel, PR Kopáčsky ostrov, PR Topoľové hony, PR Gajc, CHA Bajdel a CHA Poľovnícky les. Zameranie chodníka je prírodovedné, environmentálne a historické. Je to nenáročná trasa s celkovou dĺžkou 19km. Je súbežná s modro značeným turistickým chodníkom /2440/. Východisko chodníka je možné pri Slovnafte (pri mestskej spaľovni), v Podunajských Biskupiciach alebo v Lieskovci. Trasa prechádza Biskupickým ramenom, Kopáčskym ostrovom a hrádzou vodného diela v Hamuliakove. Alternatívne je možné zvoliť okruhy rôznej dĺžky, čas prechodu je individuálny. Prvý okruh má dĺžku 6km a prechádza PP Panský diel, PR Kopáčsky ostrov, Biskupické rameno, hrádzu a obvod PR Kopáčsky ostrov. Jeho dĺžka je 6km. Druhý okruh prechádza PP Panský diel, PR Kopáčsky ostrov, popri Biskupickom ramene, popri hrádzi k PR Gajc, okolo CHA Poľovnícky les, po hranici PR Topoľové hony, k horárni Topoľové hony. Tento okruh má dĺžku asi 8km. Tretí okruh je zhodný s druhým okruhom a od horárne Topoľové hony prechádza k CHA Bajdel, vychádza z lesa, vedie po hrádzi pri Hrušovskej zdrži k Hamuliakovu. Okruh je dlhý 16km a treba pripočítať 3km do Hamuliakova. Na chodníku sa nachádza 12 informačných panelov (z toho 2 sú vstupné). Úvodné panely oslovia návštevníka, ponúknu geológiu a mapu územia. Ďalšie panely informujú o PP Panský diel, živočíšstve a biskupických lesoch, o PR Kopáčsky ostrov, hydrologickom režime, rastlinnom spoločenstve dunajskej hladiny, o rastlinnom spoločenstve lužných lesov, o Biskupickom ramene a rastlinách vôd, o PR Galc, o hospodárskej činnosti v lese, o PR Topoľové hony a histórii, o CHA Bajdel a histórii, o Hrušovskej zdrží a o vodnom vtáctve. Zaujímavosti na náučnom chodníku: Kopáčsky ostrov je mierna vyvýšenina tvorená dunajskými štrkmi, suchomilné lesostepné spoločenstvá (dunajská hložina), Biskupické rameno je staré rameno Dunaja, okolo neho sú zvyšky lužného lesa mäkký luh (vŕbové topoliny), tvrdý luh (brestové jaseniny) a prechodný luh (jaseňové topoliny), starý dub – „otec“ roháčov a fúzačov, porasty cesnaku medvedieho, výskyt orchideí, hrušovská nádrž, rôzne druhy vtákov (kaňa močiarna, kormorán veľký a iné), história Podunajských Biskupíc.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist