Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Náučné chodníky v okrese Bytča

NÁUČNÝ CHODNÍK JAVORNÍKY – DRUŽBA

Samoobslužný, bezpanelový, líniový, obojsmerný, peší, letný aj zimný NCH vybudovaný na hraničnom hrebeni Javorníkov. Hrebeň predstavuje vzácne územie so zachovanou prírodou a malebnou krajinou, je súčasťou dvoch CHKO, Beskydy /ČR/ a Kysuce /SR/, ktoré na seba na hrebeni nadväzujú. Chodník je jedným z najdlhších v Európe. Je zameraný prírodovedne a historicky /história osídlenia a protifašistického odboja/. Vedie od horského hotela Portáš /od Střelnej/, smerom na Malý a Veľký Javorník. Odtiaľ pokračuje až k chate Bumbálka. Prechádza cez NPR Veľký Javorník a PR Hričovec. Je to stredne náročná trasa s celkovou dĺžkou 25km. Čas prechodu je 7 – 8 hodín. Prevýšenie je 211m. Má 17 zastávok. Sú orientované na charakteristický reliéf flyšového pohoria Javorníky s chrbtami na pieskovcoch a sedlami na ílovcoch, zachované vrcholové spoločenstvá jedľových bučín, 200 rokov starý jedľovo-bukový prales Razula, horské byliny chvostík jedľovitý, kamzičník rakúsky a i., pamätník prechodu 1.čsl partizánskej brigády J. Žižku v roku 1944 – betónové kríže na Stratenci, v PR Hričovec vzácne lesné, čiastočne človekom ovplyvnené jedľovo-smrekové spoločenstvá. Náučný chodník je netradičný, bezpanelový. Namiesto panelov sú v teréne osadené kamene označené reliéfmi, znakmi zastávok. Potrebné informácie sú uvedené v tlačených informačných materiáloch, na internetových stránkach a na doplňujúcich informačných paneloch v jednotlivých obciach. Vedie súbežne s červeno značeným turistickým chodníkom /0842/ a kopíruje časť štátnej hranice s Českom.

 

NÁUČNÝ CHODNÍK LIETAVSKÁ ZÁVADKA – SÚĽOVSKÉ SKALY

Je to líniový, čiastočne okružný, samoobslužný, peší, letný náučný chodník. Má dve informačné tabule v obci Lietavská Závadka /pri pamätnej izbe a na konečnej zastávke autobusu/. V teréne sú len smerové tabule, ktoré upozorňujú na vybrané zaujímavosti. Stredne náročná trasa je prepojená na značené turistické chodníky vedie do NPR Súľovské skaly cez Roháčske sedlo, kde sa rozdeľuje.

PRVÁ ČASŤ je dlhá 8km, s prevýšením 560m a časom prechodu 3 hodiny. Má 4 zastávky /Roháčske sedlo – výhľad na skalné mesto, Skalný amfiteáter, Hrad Súľov a Gotická brána/.

DRUHÁ ČASŤ je dlhá 9km, s prevýšením 803m a časom prechodu 4 hodiny má tiež 4 zastávky /Roháčske sedlo, Výhľad na hrad Hričov, Vyhliadka a Pohľad na obec Lietavská Závadka/.

 

NÁUČNÝ CHODNÍK RAJECKÉ TEPLICE – ŽIBRID

Samoobslužný, líniový, obojsmerný chodník s prírodovedným a ochranárskym zameraním. Začína v Rajeckých Tepliciach, pri rázcestí značiek. Vedie súbežne s modro značeným miestnym turistickým chodníkom do sedla pod Kamenným dielom. Ďalej krátko súbežne so žlto značeným turistickým chodníkom /8680/ a ďalej okolo skalného útvaru Budzogáň /má podobu päste/, na vrch Žibrid, kde končí. Chodník je dlhý 7km, s prevýšením 500m. Má 6 zastávok. Trasa je stredne náročná, s časom prechodu 2,5 – 4 hodiny. Jednotlivé zastávky sa venujú Rajčianke, geologickému zloženiu a geomorfológii Súľovských vrchov, ekologickému systému územia, rastlinným a živočíšnym spoločenstvám, ako aj ochrane územia.

 

NÁUČNÝ CHODNÍK SÚĽOVSKÉ SKALY

Je to okružný, samoobslužný, peší, letný náučný chodník s prírodovedným a environmentálnym zameraním. Vedie cez CHKO Strážovské vrchy, NPR Súľovské skaly. Je stredne náročný. Dĺžka 7,5km, prevýšenie 290m, čas prechodu 1,5 – 2 hodiny. Chodník začína i končí neďaleko parkoviska pri hlavnej ceste, asi 300m severozápadne od obce Súľov. Trasa chodníka je prepojená na značené turistické trasy. Vedie stúpaním západným okrajom NPR severným smerom ku Gotickej bráne a k panelu č.8, odkiaľ vystupuje západným smerom dolinou k hradu Súľov a klesá do obce Súľov. Náučný chodník má úvodný panel a 17 zastávok s ochranársko-vlastivedným zameraním. Na trase chodníka je možné obdivovať bizarné skalné útvary vo vápencových zlepencoch a dolomitických brekciách starších treťohôr vymodelované vodou, vetrom a gravitáciou a hrad Súľov. Informačné panely oboznamujú návštevníka s geológiou, reliéfom, rastlinstvo a živočíšstvom územia. Súčasťou chodníka je aj výstup na hrad Súľov. Chodník bol otvorený v roku 1975, v roku 1994 prebehla technická rekonštrukcia a v rokoch 1997-1998 bol zmenený smer a obsah zastávok.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist