Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Náučné chodníky v okrese Ružomberok

NCH HREBEŇOM VEĽKEJ FATRY

Samoobslužný, obojsmerný, peší, letný náučný chodník. Je zameraný prírodovedne, historicky a ochranársky. Je súbežný s červeno značeným turistickým chodníkom // a kratšie úseky s modro a zeleno značeným turistickým chodníkom //. Chodník je dlhý 11,5km a má prevýšenie 420m. Na trase chodníka je 9 zastávok. Začína pri vrcholovej stanici bývalej sedačkovej lanovky na juhovýchodnom svahu vrchu Líška /1.445,0m/ a končí pri Chate pod Borišovom. Je to stredne náročný chodník s časom prechodu 5 hodín. Vzhľadom na vrcholovú polohu si vyžaduje aj za dobrého počasia celodennú túru. Zaujímavosti na trase náučného chodníka: typický hôľny reliéf na slienitých horninách krížňanského príkrovu /Líška, Krížna, Ostredok, Ploská/ a bralnatý reliéf na vápencoch a dolomitoch chočského príkrovu /Čierny kameň, Suchý vrch, Majerova skala/, výskyt chránených a ohrozených rastlín na hlavnom hrebeni Veľkej Fatry medzi Krížnou a Majerovou skalou /veternica narcisokvetá/, jeden z najväčších zosuvov v druhohorných horninách u nás na svahu Líšky smerom na Salášky.

 

NCH ĽUBOCHŇA – ĽUBOCHNIANSKA DOLINA

Východisko náučného chodníka je v obci pri obecnom úrade. Trasa vedie po východnom svahu Ľubochnianskej doliny okolo prívodného kanála hydroelektrárne proti prúdu riečky Ľubochnianka do osady Lúčka a späť do Ľubochne. Chodník je dlhý 6km, s prevýšením 50m a individuálnym časom prechodu. Je zameraný prírodovedne, kultúrno-historicky a technicky. Je to samoobslužný, okružný, peší aj cyklo, letný a zimný chodník. Chodník je nenáročný. Na trase je 10 zastávok a jeden úvodný panel. Jednotlivé zastávky informujú o ľubochnianskom kostole, hydroelektrárni, lesnej železnici, Fatranskom sedle, ľubochnianskej sklárni, Ľubochnianke a Ľubochnianskej doline /geologická stavba, pôdy, rastlinstvo, živočíšstvo, maloplošné chránené územia/.

 

NCH VLKOLÍNEC

Náučný chodník sa nachádza v NP Nízke Tatry. Na trase chodníka sú PP Krkavá skala, PP Dogerské skaly, PP Jazierske travertíny, PP Vlčia skala a prírodná rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec, ktorá je zapísaná v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Východiskom môžu byť rôzne miesta: Vlčí dvor, Trlenská dolina, Baničné, Kalvária alebo Hrabovo. Na chodníku sú tri trasy, ktoré majú rôzne dĺžky a čas prechodu. Trasa Vlčí dvor – Vlkolínec má dĺžku 3,3km, trasa Baničné – Vlkolínec 3,2km a trasa Hrabovo, kalvária – Vlkolínec 4,8km. Čas prechodu je individuálny. Na trase chodníkov je 19 zastávok. Chodníky sú zamerané prírodovedne, kultúrno-historicky a ochranársky. Sú to líniové, samoobslužné, pešie, letné i zimné chodníky, vhodné i pre cykloturistov. Sú nenáročné až stredne náročné. Nadväzujú na značené turistické chodníky. Náučný chodník bol otvorený v roku 1999.

Pripravuje sa vybudovanie ďalších troch náučných chodníkov. Prvý chodník s dĺžkou 3,3km bude okružný a trasa chodníka povedie okolo lúk obklopujúcich Vlkolínec, chodník povedie trasou Trlenská dolina – Vlkolínec – Lazy a späť Trlenskou dolinou. Druhý chodník s dĺžkou 1,5km povedie z Vlkolínca po kráľovskej ceste na Krkavú skalu. Tretí povedie z Vlkolínca na SIdorovo /1.099,0m/, zo sedla Vrchlúky  pod Sidorovom sa napojí na červeno značený turistický chodník /0856/ na Sidorovo.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist