Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Náučné chodníky v okrese Trenčín

NÁUČNÝ CHODNÍK KRASÍN. Chodník Janka Miklasa.

Nenáročný, samoobslužný, okružný, peší, letný i zimný náučný chodník. Východiskom chodníka je Dolná Súča. Chodník prechádza PR Krasín a vracia sa do obce. Je dlhý 3,5km, má prevýšenie 200m a čas prechodu je 1,5 hodiny. Na trase chodníka sa nachádza 8 zastávok. Chodník je zameraný prírodovedne, ochranársky a historicky. Bol otvorený v roku 1991.

 

NÁUČNÝ CHODNÍK VZNIK A VÝVOJ LESA

Nenáročný, lesnícky, samoobslužný, peší, letný i zimný náučný chodník. Nachádza sa v Trenčíne v lesoparku Brezina a jeho trasa vedie v rámci lesoparku. Východiskom je miesto v lesoparku neďaleko hotela Brezina. Chodník je dlhý 1,28km, minimálny čas prechodu je 35 minút, s čítaním obsahu informačných panelov je čas prechodu 1,5 hodiny. Na chodníku sa nachádza 12 zastávok.

 

NÁUČNÝ CHODNÍK TRENČIANSKO-TEPLICKÝM KRASOM

Chodník v rámci CHKO Strážovské vrchy. Je to nenáročný až stredne náročný, samoobslužný, obojsmerný, líniový, sčasti okružný, peší, letný chodník. Východiskom je centrum Trenčianskych Teplíc. Trasa chodníka pokračuje k prameňu Michael, k jaskyni pod Jeleňom, na vyhliadku Jeleň, ku kaplnke, k  vyhliadke Biela skala, ku krížu. Ďalej chodník pokračuje okolo závrtov /Veľký, Stredný, Závrt Emil, Závrty M1 a M2, Závrt Dvojča/, k Heinrichovmu prameňu a schádza k Baračke. Chodník je dlhý 4km, čas prechodu je 1,5-2 hodiny. Je na ňom osadených 16 informačných panelov. Chodník je zameraný prírodovedne. Prakticky kopíruje zeleno značený miestny turistický chodník /5400M/.

 

NÁUČNÝ CHODNÍK JELEŇ-BARAČKA. Trenčianske Teplice.

Žlto značený náučný chodník prevedie návštevníka okolím kúpeľného mesta Trenčianske Teplice a to južnými svahmi vrchu Grófovec. Začiatok chodníka je pri železničnej stanici alebo pri reštaurácii Baračka. Chodník má dva úvodné informačné panely a šesť informačných panelov na trase chodníka. Jednotlivé zastávky informujú návštevníka o histórii kúpeľov, vyhliadke Jeleň a Legende o bielom jeleňovi, o vyhliadke Dedovec a Legende o Studni lásky, o krasových javoch „závrtoch“, o Klokoči perovitom a o Heinrichovom prameni a Legende o objavení prameňov.

 

NÁUČNÝ CHODNÍK KLEPÁČ. Trenčianske Teplice.

Červeno značený náučný chodník prevedie návštevníka okolím kúpeľného mesta Trenčianske Teplice a to severnými svahmi vrchu Klepáč. Začiatok chodníka je na začiatku kúpeľného parku, kde je osadený úvodný informačný panel. Na trase sú osadené ďalšie dva informačné panely. Jednotlivé zastávky informujú návštevníka o Jánošíkovej jaskyni a o „Čertovskom hríbe“ na Klepáči.

 

LESNÍCKY NÁUČNÝ CHODNÍK V TRENČIANSKYCH TEPLICIACH POD „KLEPÁČOM“

Chodník v rámci CHKO Strážovské vrchy. Je to nenáročný, samoobslužný, peší, letný i zimný náučný chodník. Východiskom je miesto v Trenčianskych Tepliciach nad kúpeľným parkom, so začiatkom pri hoteli Baračka. Chodník pokračuje areálom kúpeľného parku a kúpeľného lesa. Je dlhý 4,1km, čas prechodu má 2 hodiny. Na trase chodníka je osadených 10 panelov. Chodník je zameraný prírodovedne a lesnícky. Otvorený bol v roku 2006.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist