Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Komárno

Poloha:  Leží v južnej časti Nitrianskeho kraja. Je najjužnejším a najzápadnejším okresom v kraji. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretiu najmenšiu hustotu v kraji.

Na území okresu sa nachádza najjužnejší bod Slovenska pri obci Patince (47˚43´55´´ severnej zemepisnej šírky a 18˚17´40´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  1 100,1 km2

Počet obyvateľov:  101 923  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  92,82 ob./km2

Okresné mesto:  Komárno

Hranice územia:  Na západe hraničí s Trnavským krajom. Na juhu hraničí s Maďarskom. Na severe hraničí s okresom Šaľa a na severovýchode s okresom Nové Zámky.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina. Východnú časť okresu pokrýva celok Podunajská pahorkatina (podcelky Čenkovská niva a Hronská pahorkatina). Centrálnu a západnú časť okresu pokrýva celok Podunajská rovina (podcelky Čiližská mokraď, Martovská mokraď, Novozámocké pláňavy, Okoličnianska mokraď a Salibská mokraď).

Najvyšší bod:  Chrbát (270,6m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Hronská pahorkatina, časť Chrbát.

Najnižší bod: Hladina rieky Dunaj na výtoku z okresu pri obci Kravany nad Dunajom (105,0m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Čenkovská niva.

Na území okresu ležia 3 mestá a 38 obcí.

» Zaujímavosti

Vojenské stavby v okrese Komárno

IŽA. Kastel. Dievčenský hrad (Leányvár). Kelemantia.  Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Rímsky vojenský tábor (kastel) bol postavený na prelome 1. a 2.storočia ako súčasť pohraničného opevnenia Limes Romanus. Je to najväčší a zatiaľ najlepšie preskúmaný rímsky vojenský tábor na území Slovenska. Tábor stál na mieste alebo v susedstve germánskej osady Kelemantia, ktorú spomína Klaudius Ptolemaios /100-170/. Najstaršie znám …

Vrbová nad Váhom

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Čergov Hliník Vrbová nad Váhom Zlatá Osada …

Výrobné stavby v okrese Komárno

KAMENIČNÁ. Prečerpávacia stanica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2013. Nachádza sa v lokalite Vizvár. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Prečerpávacia stanica. Novoklasicistická budova parnej prečerpávacej stanice postavená v rokoch 1901-1902. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Komín. Ventilačný komín čerpačky postavený v rokoch 1901-1902. Upravovaný bol v roku 2011. Má kruho …

Zlatná na Ostrove

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Horná Zlatná Veľký Lél Zlatná na Ostrove …

Zvonice v okrese Komárno

HURBANOVO Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2007. Secesná murovaná veža, zvonica farského kostola, postavená v rokoch 1912-1913. Má štvorcový pôdorys. Stojí pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Ladislava.   MODRANY Pred kostolom v obci stojí drevená zvonica z roku 1749. …

TOPlist