Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Komárno

Poloha:  Leží v južnej časti Nitrianskeho kraja. Je najjužnejším a najzápadnejším okresom v kraji. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretiu najmenšiu hustotu v kraji.

Na území okresu sa nachádza najjužnejší bod Slovenska pri obci Patince (47˚43´55´´ severnej zemepisnej šírky a 18˚17´40´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  1 100,1 km2

Počet obyvateľov:  101 923  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  92,82 ob./km2

Okresné mesto:  Komárno

Hranice územia:  Na západe hraničí s Trnavským krajom. Na juhu hraničí s Maďarskom. Na severe hraničí s okresom Šaľa a na severovýchode s okresom Nové Zámky.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina. Východnú časť okresu pokrýva celok Podunajská pahorkatina (podcelky Čenkovská niva a Hronská pahorkatina). Centrálnu a západnú časť okresu pokrýva celok Podunajská rovina (podcelky Čiližská mokraď, Martovská mokraď, Novozámocké pláňavy, Okoličnianska mokraď a Salibská mokraď).

Najvyšší bod:  Chrbát (270,6m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Hronská pahorkatina, časť Chrbát.

Najnižší bod: Hladina rieky Dunaj na výtoku z okresu pri obci Kravany nad Dunajom (105,0m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Čenkovská niva.

Na území okresu ležia 3 mestá a 38 obcí.

» Zaujímavosti

Cintoríny v okrese Komárno

BÁTOROVE KOSIHY. Pohrebisko. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Ranostredoveké pohrebisko z eneolitu a z 8.storočia. Nachádza sa v areáli základnej školy.   RADVAŇ NAD DUNAJOM. Pohrebisko. Národná kultúrna pamiatka Pohrebisko a sídlisko vyhlásená v roku 1970. Včasnostredoveké viackultúrne pohrebisko a sídlisko z eneolitu. Nachádza sa v polohe Dunára dülő …

Dedina Mládeže

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Dedina Mládeže Malý Ostrov …

Dopravné a športové stavby v okrese Komárno

BAJČ. Stará vozovka. Zvyšok starej vozovky a mosta cez rieku Žitava s liatinovým ozdobným zábradlím. Nachádza sa vedľa štátnej cesty z obce smerom na Nové Zámky.   CHOTÍN. Budova železničnej stanice. Budova železničnej stanice. Je zaujímavou technickou pamiatkou typizovanej účelovej stavby bývalého Uhorska. …

Drobná architektúra v okrese Komárno

BÚČ. Vahadlová studňa. Zachovaná starodávna vahadlová studňa. Nachádza sa na juhozápadnom okraji obce vedľa cesty do obce Kravany nad Dunajom.   CHOTÍN. Stavidlá kanála. Stavidlá Patinského kanála, ktorý je vybudovaný v plochom reliéfe. Nachádzajú sa na hlavnej ceste asi 1,5km juhojuhozápadne od železničnej stanice Chotín. …

Dulovce

Evanjelické kostoly v okrese Komárno

HURBANOVO Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa v časti Bohatá.   IŽA Moderný evanjelický kostol bol postavený v 21.storočí.   KOLÁROVO Evanjelický kostol.   KOMÁRNO Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1974. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Klasicistický jednoloďový evanjelický tolerančný kostol postavený …

Historické budovy v okrese Komárno

ČÍČOV. Kláštor. Bývalý ženský kláštor je historizujúca stavba z roku 1889.   HURBANOVO. Fara. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2007. Secesná budova katolíckej fary postavená v rokoch 1912-1913. Má nepravidelný pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Autorom je významný maďarský architekt István Medgyaszay /1877-1959/. Chodbová budova sa nachádza na ulici Komárňanská 107 oproti rímsko-katolíckemu Kost …

Holiare

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1994 bola obec miestnou časťou obce Bodza. Opatrením 94/1994 účinným od 1.3.1994 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

TOPlist