Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Komárno

Poloha:  Leží v južnej časti Nitrianskeho kraja. Je najjužnejším a najzápadnejším okresom v kraji. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretiu najmenšiu hustotu v kraji.

Na území okresu sa nachádza najjužnejší bod Slovenska pri obci Patince (47˚43´55´´ severnej zemepisnej šírky a 18˚17´40´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  1 100,1 km2

Počet obyvateľov:  101 923  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  92,82 ob./km2

Okresné mesto:  Komárno

Hranice územia:  Na západe hraničí s Trnavským krajom. Na juhu hraničí s Maďarskom. Na severe hraničí s okresom Šaľa a na severovýchode s okresom Nové Zámky.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina. Východnú časť okresu pokrýva celok Podunajská pahorkatina (podcelky Čenkovská niva a Hronská pahorkatina). Centrálnu a západnú časť okresu pokrýva celok Podunajská rovina (podcelky Čiližská mokraď, Martovská mokraď, Novozámocké pláňavy, Okoličnianska mokraď a Salibská mokraď).

Najvyšší bod:  Chrbát (270,6m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Hronská pahorkatina, časť Chrbát.

Najnižší bod: Hladina rieky Dunaj na výtoku z okresu pri obci Kravany nad Dunajom (105,0m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Čenkovská niva.

Na území okresu ležia 3 mestá a 38 obcí.

» Zaujímavosti

Kaštiele v okrese Komárno

BAJČ Klasicistická kúria z 1.polovice 19.storočia.   ČÍČOV. Kaštieľ rodiny Kálnoky. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Klasicistický kaštieľ postavený v 60.rokoch 17.storočia. Klasicisticky upravený bol v roku 1776. Ďalšie úpravy začiatkom a koncom 19.storočia, po roku 1950 a v rokoch 1991-2001. Má jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v …

Kolárovo

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Kolárovu potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Částa Čierny Chrbát Kolárovo Kráľka Pačérok Veľká Gúta Veľký Ostrov  …

Komárno

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Komárnu potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Čerhát Ďulov Dvor Hadovce Kava Komárno Lándor Malá Iža Nová Osada Nová Stráž Pavel Veľký Harčáš  …

Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Komárno

BÁTOROVE KOSIHY Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v 18.storočí.   BÚČ Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ranoklasicistický kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z roku 1784. Upravovaný bol v rokoch 1791, 1817, 1824, 1911, okolo roku 1948 a v 90.rokoch 20.storočia. Jednovežová stavba má centrálnu dispozíciu, pôdorys v tvare gréckeho kríža. Nachádza sa na ulici Kostolná.   ČALOVEC Kla …

Kríže v okrese Komárno

KOMÁRNO. Kríž s korpusom. Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na stĺpe vyhlásená v roku 1974. Neskorobarokové dielo z roku 1785. Nachádza sa v lokalite Cintorínsky rad. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Stĺp. Kamenný stĺp cintorínskeho kríža. Nachádza sa v juhovýchodnej časti rímsko-katolíckeho cintorína. Kríž s korpusom. Kríž s ukrižovaným Kristom. Nachádza sa v strede rímsko-katolíckeho cintorína. …

Lipové

Ľudová architektúra v okrese Komárno

BÁTOROVE KOSIHY Zachovaná ľudová architektúra. Domy s otvorenými verandami podopretými stĺpikmi.   DULOVCE Zachované hlinené domy z 19.storočia. Nabíjané a vykladané domy so sedlovou trstinovou strechou, drevenými štítmi zdobenými zuborezom a starobylými konštrukciami krovu. Pred otvorenými dvormi sa nachádzali vahadlové studne.   MARTOVCE   Ľudový dom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ľudový dom z …

TOPlist