Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Komárno

Poloha:  Leží v južnej časti Nitrianskeho kraja. Je najjužnejším a najzápadnejším okresom v kraji. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretiu najmenšiu hustotu v kraji.

Na území okresu sa nachádza najjužnejší bod Slovenska pri obci Patince (47˚43´55´´ severnej zemepisnej šírky a 18˚17´40´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  1 100,1 km2

Počet obyvateľov:  101 923  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  92,82 ob./km2

Okresné mesto:  Komárno

Hranice územia:  Na západe hraničí s Trnavským krajom. Na juhu hraničí s Maďarskom. Na severe hraničí s okresom Šaľa a na severovýchode s okresom Nové Zámky.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina. Východnú časť okresu pokrýva celok Podunajská pahorkatina (podcelky Čenkovská niva a Hronská pahorkatina). Centrálnu a západnú časť okresu pokrýva celok Podunajská rovina (podcelky Čiližská mokraď, Martovská mokraď, Novozámocké pláňavy, Okoličnianska mokraď a Salibská mokraď).

Najvyšší bod:  Chrbát (270,6m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Hronská pahorkatina, časť Chrbát.

Najnižší bod: Hladina rieky Dunaj na výtoku z okresu pri obci Kravany nad Dunajom (105,0m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Čenkovská niva.

Na území okresu ležia 3 mestá a 38 obcí.

» Zaujímavosti

Nesvady

POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č.357/2019 zo dňa 15.10.2019 bola obec s účinnosťou od 1.1.2020 vyhlásená za mesto. HISTÓRIA OSÍDLENIA. OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ. Človek. Príroda. Turistika. MIESTNE ČASTI. Aňala Aňalské Záhrady Nesvady Sady …

Okoličná na Ostrove

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Okoličná na Ostrove Štúrová …

Pamätné tabule v okrese Komárno

KOMÁRNO. Pamätná tabuľa M. Jókaiho. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa spisovateľa Móra Jókaiho /1825-1904/. Nachádza sa na ulici Biskupa Királya na dome č.10 v Pamiatkovej zóne.   KOMÁRNO. Pamätná tabuľa obnovy mostu. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa obnovy mostu z obdobia po roku 1946. Umiestnená je na moste cez Dunaj.   KOMÁRNO. Pamätná tabuľa sovietskej armád …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Komárno

BÁTOROVE KOSIHY. Pomník obetiam 1.svetovej vojny. Pomník obetiam 1.svetovej vojny sa nachádza pred obecným úradom.   BÁTOROVE KOSIHY. Pomník obetiam 2.svetovej vojny. Pomník na pamiatku obetí 2.svetovej vojny sa nachádza pred školou.   IŽA. Pamätník obetiam 1.svetovej vojny. Pamätník obetiam 1.svetovej vojny situovaný pri kalvínskom kostole.   IŽA. Pamätník obetiam 2.svetovej vojny. Na miestnom cintoríne j …

Pamiatkové územia v okrese Komárno

PAMIATKOVÁ ZÓNA KOMÁRNO Územie historického jadra mesta bolo 25.9.1990 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu. …

Patince

Pravoslávne kostoly v okrese Komárno

KOMÁRNO. Chrám obetovania Panny Márie, Srbský kostol. Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Neskorobarokový jednoloďový pravoslávny Chrám obetovania Panny Márie postavený v rokoch 1756-1782. Upravovaný bol v rokoch 1830, 1849-1851 a v 20.storočí. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom so segmentovým záverom. V interiéri b …

TOPlist