Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Komárno

Poloha:  Leží v južnej časti Nitrianskeho kraja. Je najjužnejším a najzápadnejším okresom v kraji. Je tretím najväčším okresom v kraji a má tretiu najmenšiu hustotu v kraji.

Na území okresu sa nachádza najjužnejší bod Slovenska pri obci Patince (47˚43´55´´ severnej zemepisnej šírky a 18˚17´40´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  1 100,1 km2

Počet obyvateľov:  101 923  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  92,82 ob./km2

Okresné mesto:  Komárno

Hranice územia:  Na západe hraničí s Trnavským krajom. Na juhu hraničí s Maďarskom. Na severe hraničí s okresom Šaľa a na severovýchode s okresom Nové Zámky.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina. Východnú časť okresu pokrýva celok Podunajská pahorkatina (podcelky Čenkovská niva a Hronská pahorkatina). Centrálnu a západnú časť okresu pokrýva celok Podunajská rovina (podcelky Čiližská mokraď, Martovská mokraď, Novozámocké pláňavy, Okoličnianska mokraď a Salibská mokraď).

Najvyšší bod:  Chrbát (270,6m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Hronská pahorkatina, časť Chrbát.

Najnižší bod: Hladina rieky Dunaj na výtoku z okresu pri obci Kravany nad Dunajom (105,0m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Čenkovská niva.

Na území okresu ležia 3 mestá a 38 obcí.

» Zaujímavosti

Predajne v okrese Komárno

KNP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Pribeta

Radvaň nad Dunajom

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Bystrička Radvaň nad Dunajom Žitava …

Relax v okrese Komárno

KNR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Komárno

BAJČ. Kostol svätého Jána Krstiteľa. Klasicistický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Jána Krstiteľa bol postavený v rokoch 1831-1832. Vznikol prestavbou kaštieľa z roku 1790 a s použitím zvyškov gotického paulínskeho kostola.   BÁTOROVE KOSIHY. Kostol navštívenia Panny Márie. Barokový rímsko-katolícky farský Kostol navštívenia Panny Márie bol postavený v rokoch 1720-1735 na starších základoch z 16.storočia. V roku 1889 b …

Ruiny a základy v okrese Komárno

KAMENIČNÁ. Základy kostola. Základy románskeho kostola z 13.storočia. Nachádzajú sa v časti Balvany. …

Sídliská v okrese Komárno

IŽA. Sídlisko z eneolitu. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Eneolitické sídlisko. Osídlené bolo ešte v dobe bronzovej. Nachádza sa na 1.759 riečnom kilometri rieky Dunaj.   IŽA. Sídlisko z doby rímskej. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Sídlisko z doby rímskej. Nachádza sa na 1.763 riečnom kilometri rieky Dunaj.   KAMENIČNÁ. Pusztatemplomhegy. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku …

TOPlist