Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Komárno

PLATANOVÁ ALEJA V KOMÁRNE Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Je to skupina 67 exemplárov platanu javorolistého s výškou 8-27m, obvodom kmeňa 185-405cm, priemerom koruny 4-28m a vekom viac ako 250 rokov. Na návrh okresného konzervátora sú stromy chránené z vedeckých, ekologických, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádzajú sa po oboch stranách ulice v lokalite Alžbetin ostrov v Komárne.   ORECH ČIERNY PRI MUDRO …

Jaskyne v okrese Komárno

Nemáme žiadne informácie o jaskyniach v okrese. …

Maloplošné chránené územia v okrese Komárno

NPR APÁLSKY OSTROV Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1954. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu Apáli. Novelizovaná bola v roku 2002. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 859.746m2. Chránené územie je vyhlásené z dôvodu zabezpečenia ochrany spoločenstiev vŕbovo-topoľového a nížinného lužného lesa vo vysokej fáze sukcesie, s predpokladom …

Územia európskeho významu v okrese Komárno

ABOV /SKUEV0071/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 8,38ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch (6260). Nachádza sa v katastri Hurbanova.   ALÚVIUM STAREJ NITRY /SKUEV0155/ Územie …

TOPlist