Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ostatné Stavby

Dopravné a športové stavby v okrese Levice

BÁTOVCE. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka Cestný most so sochou vyhlásená v roku 1981. Nachádza sa na ceste do Pečeníc cez potok Sikenica v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Cestný most. Barokový oblúkový (trojklenbový) kamenný cestný most z roku 1700. Upravovaný bol v 20.storočí. Socha svätého Jána Nepomuckého. (Pozri Sochy a busty v okrese Levice).   ŽELIEZOVCE. Lesná železnica. Lesná žel …

Drobná architektúra v okrese Levice

DOMADICE. Studňa Herzog. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Studňa s konským pohonom v štýle ľudového staviteľstva z prelomu 19.-20.storočia. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia.   LOK. Veterná studňa. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Veterná studňa vybudovaná okolo roku 1920. Upravovaná bola v rokoch 2005-2006. Nachádza sa v areáli štátnych majetkov.   PLAVÉ VOZOKANY. Architektonický člá …

Ruiny a základy v okrese Levice

IPEĽSKÉ ÚĽANY. Ruina kostola. Ruina románskeho kostola bez patrocínia z 13.storočia.   LEVICE. Zaniknutá dedina. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v lokalite Na Bratke, Geňa. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Zaniknutá dedina. Stredoveké sídlo Bratka z 11.storočia. Upravovaná bola v 11.-15.storočí. Základy kostola. Základy románskeho Kostola svätého Martina z polovice 12.storočia. Upravo …

Vojenské stavby v okrese Levice

PEČENICE. Spečený val. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Tzv. spečený val zo 4.-5.storočia. Má dĺžku 67km. Bol súčasťou mohutného opevnenia idúceho od sútoku Hrona s Dunajom až po Sitno. Predpokladá sa, že bol vybudovaný v 4.storočí na ochranu pred húnskym vpádom. Súčasťou fortifikačného systému môže byť aj lokalita Hrádok juhovýchodne od obce. Nachádza sa na vrchu Vtáčnik východne od obce.   PUKANEC. Mestské op …

Výrobné stavby v okrese Levice

BÁTOVCE. Vyhňa. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Kamenná kováčska vyhňa v štýle ľudového staviteľstva postavená pravdepodobne začiatkom 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa ako súčasť domu na ulici Kostolná 329 v Pamiatkovej zóne.   BOHUNICE. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Vodný mlyn (Bohunický mlyn) v štýle ľudového st …

TOPlist