Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Vyškovce nad Ipľom

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Nový Dvor Vyškovce nad Ipľom …

Zalaba

Zbrojníky

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Pežerňa Zbrojníky …

Želiezovce

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Želiezovciam potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Jarok Karolína Mikula Rozina Svodov Veľký Dvor Želiezovce  …

Žemliare

Zvonice v okrese Levice

JUR NAD HRONOM Zvonica z 19.storočia. …

TOPlist