Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Cintoríny v okrese Levice

DEMANDICE. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostola a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 2017. Zaniknutý príkostolný cintorín zriadený koncom 14.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa okolo rímsko-katolíckeho farského Kostola svätého Michala, archanjela v centre obce.   LEVICE. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Zaniknutá dedina vyhlásený v roku 1963. Príkostolný cintorín z 11.storočia. Upravova …

Demandice

Devičany

Domadice

Dopravné a športové stavby v okrese Levice

BÁTOVCE. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka Cestný most so sochou vyhlásená v roku 1981. Nachádza sa na ceste do Pečeníc cez potok Sikenica v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Cestný most. Barokový oblúkový (trojklenbový) kamenný cestný most z roku 1700. Upravovaný bol v 20.storočí. Socha svätého Jána Nepomuckého. (Pozri Sochy a busty v okrese Levice).   ŽELIEZOVCE. Lesná železnica. Lesná žel …

Drobná architektúra v okrese Levice

DOMADICE. Studňa Herzog. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Studňa s konským pohonom v štýle ľudového staviteľstva z prelomu 19.-20.storočia. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia.   LOK. Veterná studňa. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Veterná studňa vybudovaná okolo roku 1920. Upravovaná bola v rokoch 2005-2006. Nachádza sa v areáli štátnych majetkov.   PLAVÉ VOZOKANY. Architektonický člá …

Drženice

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Drženice Kmeťovce …

TOPlist