Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Hradiská v okrese Levice

RYBNÍK. Hradisko Krásna skala. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Ranostredoveké výšinné hradisko z neskorej doby bronzovej. Nachádza sa na ľavom brehu rieky Hron v Slovenskej bráne.   STARÝ TEKOV. Várhégy. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ranostredoveké slovanské hradisko Várhégy zo 7.-8.storočia, z veľkomoravského obdobia. Má pôdorys nepravidelnej elipsy. Na rovnakom mieste bol v 11.storočí pos …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Levice

LEVICKÝ HRAD Hrad stojí priamo v Leviciach na ulici Svätého Michala. V súčasnosti je sídlom Tekovského múzea. Hrad bol celé stáročia najdôležitejším vojenským i správnym centrom južného Pohronia. Levický hrad bol postavený v 2.polovici 13.storočia na skalnej vyvýšenine nad niekdajším močaristým územím rieky Hron. Mal chrániť cestu do kláštornej pevnosti v Hronskom Beňadiku a do stredovekých banských miest. Prvá písomná zmienka o exi …

Hrkovce

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1998 bola obec mestskou časťou Šiah. Nariadením 71/1998 účinným od 1.4.1998 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Levice

JABLOŇOVCE. Súbor náhrobníkov. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Súbor 7 neskoroklasicistických kamenných náhrobníkov z obdobia okolo 80.rokov 19.storočia. Nachádzajú sa na cintoríne v areáli evanjelického kostola v časti Horné Jabloňovce.   ŠAHY. Náhrobné pomníky. Náhrobné pomníky z 18.-19.storočia   ŽELIEZOVCE. Hrobka rodiny Esterházi. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Novogot …

Hronovce

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Čajakovo Domaša Vozokany nad Hronom …

Iňa

TOPlist