Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pamätníky

Cintoríny v okrese Levice

DEMANDICE. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostola a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 2017. Zaniknutý príkostolný cintorín zriadený koncom 14.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa okolo rímsko-katolíckeho farského Kostola svätého Michala, archanjela v centre obce.   LEVICE. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Zaniknutá dedina vyhlásený v roku 1963. Príkostolný cintorín z 11.storočia. Upravova …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Levice

JABLOŇOVCE. Súbor náhrobníkov. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Súbor 7 neskoroklasicistických kamenných náhrobníkov z obdobia okolo 80.rokov 19.storočia. Nachádzajú sa na cintoríne v areáli evanjelického kostola v časti Horné Jabloňovce.   ŠAHY. Náhrobné pomníky. Náhrobné pomníky z 18.-19.storočia   ŽELIEZOVCE. Hrobka rodiny Esterházi. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Novogot …

Kríže v okrese Levice

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Mohyly a mohylníky v okrese Levice

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Pamätné tabule v okrese Levice

BOHUNICE. Pamätná tabuľa rumunským vojakom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa rumunským vojakom padlým počas 2.svetovej vojny z roku 1949. Nachádza sa na evanjelickom kostole.   ČAKA. Pamätná tabuľa M. Čulena. Pamiatkový objekt NKP Fara s areálom vyhlásený v roku 2002. Pamätná tabuľa rodáka, pedagóga a publicistu Martina Čulena /1823-1894/. Od roku 1994 je osadená na južnej fasáde fary č.140. …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Levice

LEVICE. Pomník padlým. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskoroklasicistický pomník padlým v rokoch 1848-1849, pomník bitky pri Tekovských Lužanoch 19.4.1849, bol odhalený v roku 1871. Nachádza sa v severnej časti mestského cintorína.   LEVICE. Kópia pamätníka Š. Koháryho. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Kópia pamätníka vojvodcu Štefana Koháryho /?-1664/ z roku 1713. Upravovaný bol v 18.storoč …

Sochy a busty v okrese Levice

BÁTOVCE. Socha svätého Jána Nepomuckého. Pamiatkový objekt NKP Cestný most so sochou vyhlásený v roku 1981. Baroková socha svätého Jána Nepomuckého z 2.polovice 18.storočia. Nachádza sa na kamennom moste na ceste do Pečeníc cez potok Sikenica v Pamiatkovej zóne.   ČAKA. Busta M. Čulena. Pamiatkový objekt NKP Fara s areálom vyhlásený v roku 1975. Busta pedagóga a publicistu Martina Čulena /1823-1894/. Odhalená bola v roku 1969 …

TOPlist