Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Levice

Poloha:  Leží vo východnej časti Nitrianskeho kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji, má tretí najväčší počet obyvateľov a najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  1 551,1 km2

Počet obyvateľov:  111 125  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  71,85 ob./km2

Okresné mesto:  Levice

Hranice územia:  Na severovýchode hraničí s Banskobystrickým krajom. Na juhovýchode hraničí s Maďarskom. Na juhozápade hraničí s okresom Nové Zámky, na západe s okresom Nitra a na severozápade s okresom Zlaté Moravce.

Charakteristika územia:  Územie okresu pokrýva na juhu a na západe oblasť Podunajská nížina, zo severovýchodu územie okresu zasahuje oblasť Slovenské stredohorie. Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská pahorkatina (podcelky Hronská niva, Hronská pahorkatina, Ipeľská niva, Ipeľská pahorkatina a Žitavská pahorkatina). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Krupinská planina (podcelky Bzovícka pahorkatina a Modrokamenské úboče) a Štiavnické vrchy (podcelky Hodrušská hornatina, Kozmálovské vŕšky a Sitnianska vrchovina).

Najvyšší bod:  Veľký Veterník (756,9m), celok Štiavnické vrchy, podcelok Hodrušská hornatina.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ na výtoku z okresu pri obci Pastovce (109,3m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Žitavská pahorkatina.

Na území okresu ležia 4 mestá a 85 obcí.

» Zaujímavosti

Chránené stromy v okrese Levice

BEŠIANSKY CER Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Dub cerový s výškou 18m, obvodom kmeňa 282cm, priemerom koruny 12m a vekom viac ako 200 rokov. Je chránený z vedecko-výskumných, náučných a kultúrno-výchovných dôvodov. Nachádza sa východne od obce Beša v poli na rozhraní.   DEVIČIANSKA OSKORUŠA Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Jarabina oskorušová s výškou 15m, obvodom kmeňa 429cm, priemerom koruny 18m a vekom …

Cintoríny v okrese Levice

DEMANDICE. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostola a príkostolný cintorín vyhlásený v roku 2017. Zaniknutý príkostolný cintorín zriadený koncom 14.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa okolo rímsko-katolíckeho farského Kostola svätého Michala, archanjela v centre obce.   LEVICE. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Zaniknutá dedina vyhlásený v roku 1963. Príkostolný cintorín z 11.storočia. Upravova …

Demandice

Devičany

Domadice

Dopravné a športové stavby v okrese Levice

BÁTOVCE. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka Cestný most so sochou vyhlásená v roku 1981. Nachádza sa na ceste do Pečeníc cez potok Sikenica v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Cestný most. Barokový oblúkový (trojklenbový) kamenný cestný most z roku 1700. Upravovaný bol v 20.storočí. Socha svätého Jána Nepomuckého. (Pozri Sochy a busty v okrese Levice).   ŽELIEZOVCE. Lesná železnica. Lesná žel …

TOPlist