Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Levice

Poloha:  Leží vo východnej časti Nitrianskeho kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji, má tretí najväčší počet obyvateľov a najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  1 551,1 km2

Počet obyvateľov:  111 125  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  71,85 ob./km2

Okresné mesto:  Levice

Hranice územia:  Na severovýchode hraničí s Banskobystrickým krajom. Na juhovýchode hraničí s Maďarskom. Na juhozápade hraničí s okresom Nové Zámky, na západe s okresom Nitra a na severozápade s okresom Zlaté Moravce.

Charakteristika územia:  Územie okresu pokrýva na juhu a na západe oblasť Podunajská nížina, zo severovýchodu územie okresu zasahuje oblasť Slovenské stredohorie. Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská pahorkatina (podcelky Hronská niva, Hronská pahorkatina, Ipeľská niva, Ipeľská pahorkatina a Žitavská pahorkatina). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Krupinská planina (podcelky Bzovícka pahorkatina a Modrokamenské úboče) a Štiavnické vrchy (podcelky Hodrušská hornatina, Kozmálovské vŕšky a Sitnianska vrchovina).

Najvyšší bod:  Veľký Veterník (756,9m), celok Štiavnické vrchy, podcelok Hodrušská hornatina.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ na výtoku z okresu pri obci Pastovce (109,3m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Žitavská pahorkatina.

Na území okresu ležia 4 mestá a 85 obcí.

» Zaujímavosti

Hradiská v okrese Levice

RYBNÍK. Hradisko Krásna skala. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1968. Ranostredoveké výšinné hradisko z neskorej doby bronzovej. Nachádza sa na ľavom brehu rieky Hron v Slovenskej bráne.   STARÝ TEKOV. Várhégy. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ranostredoveké slovanské hradisko Várhégy zo 7.-8.storočia, z veľkomoravského obdobia. Má pôdorys nepravidelnej elipsy. Na rovnakom mieste bol v 11.storočí pos …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Levice

LEVICKÝ HRAD Hrad stojí priamo v Leviciach na ulici Svätého Michala. V súčasnosti je sídlom Tekovského múzea. Hrad bol celé stáročia najdôležitejším vojenským i správnym centrom južného Pohronia. Levický hrad bol postavený v 2.polovici 13.storočia na skalnej vyvýšenine nad niekdajším močaristým územím rieky Hron. Mal chrániť cestu do kláštornej pevnosti v Hronskom Beňadiku a do stredovekých banských miest. Prvá písomná zmienka o exi …

Hrkovce

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1998 bola obec mestskou časťou Šiah. Nariadením 71/1998 účinným od 1.4.1998 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Levice

JABLOŇOVCE. Súbor náhrobníkov. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Súbor 7 neskoroklasicistických kamenných náhrobníkov z obdobia okolo 80.rokov 19.storočia. Nachádzajú sa na cintoríne v areáli evanjelického kostola v časti Horné Jabloňovce.   ŠAHY. Náhrobné pomníky. Náhrobné pomníky z 18.-19.storočia   ŽELIEZOVCE. Hrobka rodiny Esterházi. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Novogot …

Hronovce

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Čajakovo Domaša Vozokany nad Hronom …

TOPlist