Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Levice

Poloha:  Leží vo východnej časti Nitrianskeho kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji, má tretí najväčší počet obyvateľov a najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  1 551,1 km2

Počet obyvateľov:  111 125  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  71,85 ob./km2

Okresné mesto:  Levice

Hranice územia:  Na severovýchode hraničí s Banskobystrickým krajom. Na juhovýchode hraničí s Maďarskom. Na juhozápade hraničí s okresom Nové Zámky, na západe s okresom Nitra a na severozápade s okresom Zlaté Moravce.

Charakteristika územia:  Územie okresu pokrýva na juhu a na západe oblasť Podunajská nížina, zo severovýchodu územie okresu zasahuje oblasť Slovenské stredohorie. Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská pahorkatina (podcelky Hronská niva, Hronská pahorkatina, Ipeľská niva, Ipeľská pahorkatina a Žitavská pahorkatina). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Krupinská planina (podcelky Bzovícka pahorkatina a Modrokamenské úboče) a Štiavnické vrchy (podcelky Hodrušská hornatina, Kozmálovské vŕšky a Sitnianska vrchovina).

Najvyšší bod:  Veľký Veterník (756,9m), celok Štiavnické vrchy, podcelok Hodrušská hornatina.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ na výtoku z okresu pri obci Pastovce (109,3m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Žitavská pahorkatina.

Na území okresu ležia 4 mestá a 85 obcí.

» Zaujímavosti

Levice

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Leviciam potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Čankov Géňa Horša Kalinčiakovo Krížny Vrch Ladislavov Dvor Levice Malý Kiar Nixbrod  …

Lok

Lontov

Ľudová architektúra v okrese Levice

BÁTOVCE Z 19.storočia zachované murované domy ľudovej architektúry. Majú spoločnú sedlovú strechu, štít a podlomenicu. Zachované vínne pivnice. Nad vodnou nádržou vinohradnícke domky z rokov 1852-1853.   Ľudový dom č.288. Majnov dom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Kamenný ľudový dom s hospodárskou časťou z obdobia okolo roku 1841. Upravovaný bol v 20.rokoch 20.storočia, v roku 1937 a okolo roku 1995. Prízemn …

Lula

Málaš

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Arma Málaš …

Malé Kozmálovce

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1995 bola obec mestskou časťou Tlmáč. Opatrením 113/1995 účinným od 1.7.1995 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Maloplošné chránené územia v okrese Levice

NPR HORŠIANSKA DOLINA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1976. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 3.133.722m2. Ochrana neobyčajného geomorfologického útvaru - doliny hlboko zarezanej do andezitového podložia Ipeľskej pahorkatiny s prudkými svahmi a miestami so stenami …

TOPlist