Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Levice

Poloha:  Leží vo východnej časti Nitrianskeho kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji, má tretí najväčší počet obyvateľov a najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  1 551,1 km2

Počet obyvateľov:  111 125  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  71,85 ob./km2

Okresné mesto:  Levice

Hranice územia:  Na severovýchode hraničí s Banskobystrickým krajom. Na juhovýchode hraničí s Maďarskom. Na juhozápade hraničí s okresom Nové Zámky, na západe s okresom Nitra a na severozápade s okresom Zlaté Moravce.

Charakteristika územia:  Územie okresu pokrýva na juhu a na západe oblasť Podunajská nížina, zo severovýchodu územie okresu zasahuje oblasť Slovenské stredohorie. Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská pahorkatina (podcelky Hronská niva, Hronská pahorkatina, Ipeľská niva, Ipeľská pahorkatina a Žitavská pahorkatina). Z oblasti Slovenské stredohorie sú to celky Krupinská planina (podcelky Bzovícka pahorkatina a Modrokamenské úboče) a Štiavnické vrchy (podcelky Hodrušská hornatina, Kozmálovské vŕšky a Sitnianska vrchovina).

Najvyšší bod:  Veľký Veterník (756,9m), celok Štiavnické vrchy, podcelok Hodrušská hornatina.

Najnižší bod: Hladina rieky Ipeľ na výtoku z okresu pri obci Pastovce (109,3m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Žitavská pahorkatina.

Na území okresu ležia 4 mestá a 85 obcí.

» Zaujímavosti

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Levice

LEVICE. Pomník padlým. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskoroklasicistický pomník padlým v rokoch 1848-1849, pomník bitky pri Tekovských Lužanoch 19.4.1849, bol odhalený v roku 1871. Nachádza sa v severnej časti mestského cintorína.   LEVICE. Kópia pamätníka Š. Koháryho. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Kópia pamätníka vojvodcu Štefana Koháryho /?-1664/ z roku 1713. Upravovaný bol v 18.storoč …

Pamiatkové územia v okrese Levice

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA BRHLOVCE Časti obce (Šurda, Dolina) v miestnej časti Kamenný Chotár boli 14.9.1983 vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu ľudového staviteľstva. V roku 2015 sa v nej nachádzalo 25 kultúrnych pamiatok.   PAMIATKOVÁ ZÓNA BÁTOVCE Územie obce bolo 10.10.1997 vyhlásené za pamiatkovú zónu vidieckeho typu.   PAMIATKOVÁ ZÓNA ŠAHY Územie historického jadra mesta bolo 3.5.1993 vyhlásené za pamiatkovú zónu me …

Pastovce

Pečenice

Plavé Vozokany

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Medvecké Plavé Vozokany …

TOPlist