Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Levice

BEŠIANSKY CER Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Dub cerový s výškou 18m, obvodom kmeňa 282cm, priemerom koruny 12m a vekom viac ako 200 rokov. Je chránený z vedecko-výskumných, náučných a kultúrno-výchovných dôvodov. Nachádza sa východne od obce Beša v poli na rozhraní.   DEVIČIANSKA OSKORUŠA Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Jarabina oskorušová s výškou 15m, obvodom kmeňa 429cm, priemerom koruny 18m a vekom …

Jaskyne v okrese Levice

JASKYŇA NA SKALE Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m vytvorená v andezitoch. Nachádza sa v pohorí Štiavnické vrchy, v Hodrušskej hornatine, v Slovenskej bráne v katastri obce Kozárovce.   JASKYŇA PRI POTOKU (TJS 1) Erózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 10m vytvorená v travertínoch, zaniknutá ťažbou. Nachádza sa v pohorí Podunajská pahorkatina, v Ipeľskej pahorkatine, v Santovskej pahorkatine v katastri obce Santovka.   JASKYŇA ŠIŠA PIŠTU …

Maloplošné chránené územia v okrese Levice

NPR HORŠIANSKA DOLINA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1976. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004. Rozloha je 3.133.722m2. Ochrana neobyčajného geomorfologického útvaru - doliny hlboko zarezanej do andezitového podložia Ipeľskej pahorkatiny s prudkými svahmi a miestami so stenami …

Územia európskeho významu v okrese Levice

ALÚVIUM IPĽA /SKUEV0257/ Územie európskeho významu bolo pod názvom Poiplie vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 406,07ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich …

TOPlist