Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Historické Stavby

Budovy v okrese Nitra

HORNÉ LEFANTOVCE. Kláštor paulínov. Národná kultúrna pamiatka Kláštor a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kláštor. Novobaroková budova bývalého paulínskeho kláštora zo 14.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1636, 1774-1775, 1839, 1894, po roku 1945 a v rokoch 1977-1984. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare T, je trojpodlažná s podpivničením. Autorom obnovy v roku 1894 je Jozef Hubert, autorom …

Bytové domy v okrese Nitra

NITRA. Farská 1. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2012. Eklekticistický bytový dom postavený po roku 1900. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je trojpodlažný s podkrovím a podpivničením. Schodiskový nárožný dom sa nachádza na ulici Farská 1 pri Župnom námestí v Pamiatkovej zóne.   NITRA. Farská 10. Kramerov dom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Eklektic …

Hradiská v okrese Nitra

BRANČ. Hrádok Artuš. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrúcanina stredovekého zemného vežového hrádku Arkuš postaveného na prelome 12. a 13.storočia sa nachádza severne nad obcou Branč, časť Veľká Ves na ľavom brehu Malej Nitry (Starej Nitry) v nadmorskej výške 132m. Je spomínaný v roku 1241. V 12.-15.storočí bol opevnený priekopami. Má oválny pôdorys.   JELENEC. Hrádok. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v ro …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Nitra

HRAD JELENEC (GÝMEŠ) Zďaleka viditeľná monumentálna zrúcanina hradu postaveného v 1.polovici 13.storočia sa nachádza na strmom kremencovom kopci Dúň na južnom svahu pohoria Tribeč severne od obce Jelenec v nadmorskej výške 514m. Je významnou dominantou okolia. Hrad dal postaviť pravdepodobne v rokoch 1253-1270 na mieste staršieho opevneného hradiska z 11.storočia Ivankov syn Ondrej, účastník bitky pri rieke Slaná (v bitke v roku 124 …

Kaštiele v okrese Nitra

ALEKŠINCE Klasicistická kúria zo začiatku 19.storočia.   BÁB Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 2012. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ (Veľký kaštieľ). Secesný kaštieľ postavený v roku 1908. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza na juhovýchodnom okraji miestnej časti Veľký Báb 406. Dom (Malý kašt …

Ľudová architektúra v okrese Nitra

ČAKAJOVCE Zachované hlinené domy z 19.storočia. Slamená valbová strecha, vchod do pitvora je zdôraznený výpustkom.   DOLNÉ OBDOKOVCE Z 19.storočia sa zachovali hlinené domy s valbovou strechou, druhotne pod tvrdou krytinou. Vchod do pitvora zvýrazňuje výpustok.   JELENEC V obci zachované hlinené trojpriestorové domy z 19.storočia.   KOLÍŇANY   Ľudový dom č.182. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku …

Meštianske domy v okrese Nitra

NITRA. Farská 17. Dom „U Brucknera“. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Barokový meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 18. a 19.storočí, na prelome 19. a 20.storočia a v 30.rokoch a v 2.polovici 20.storočia. Má štvortraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Nárožný dom sa nachádza na ulici Farská 17 na nároží s ulicou Kupecká v Pamiatkovej zóne.   NITRA. Farská 20. Národná k …

Mestské paláce v okrese Nitra

NITRA. Štúrova 9. Krajský a okresný súd. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1991. Eklekticistická budova postavená v rokoch 1901-1903. Upravovaná bola v rokoch 1990-2002. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Autormi stavby sú S. Kiss a J. Csellagh. Solitér sa nachádza na ulici Štúrova 9 v Pamiatkovej zóne.   NITRA. Župné námestie 3. Župný dom, galéria. Národná kultúrna …

Pamiatkové územia v okrese Nitra

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA NITRA Územie Horného Mesta v časti Staré Mesto bolo 21.1.1981 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Horné mesto tvorí samostatný urbanistický celok meštianskych domov, kanónií a mestských cirkevných palácov okolo trojuholníkového námestia. Celková výmera pamiatkovej rezervácie je 8,19ha. V roku 2015 sa na jej území nachádzalo 23 kultúrnych pamiatok.   PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA - STARÉ MESTO Územie Doln …

Sídliská v okrese Nitra

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

TOPlist