Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ostatné Stavby

Dopravné a športové stavby v okrese Nitra

JELŠOVCE. Hnacie dvojkolesie. Hnacie dvojkolesie nášho najmohutnejšieho rušňa radu 498.1. Zachovalo sa vďaka výpravcovi Vojtechovi Vaškovi z Nitry. Nachádza sa na železničnej stanici. Technická pamiatka.   NITRA. Kamenný most. Kamenný most so železnými nosníkmi na starej ceste z Nitry do Veľkého Lapáša. Nachádza sa v lokalite Selenec. Zaujímavá technická pamiatka.   NOVÁ VES NAD ŽITAVOU. Cestný most. Národná kultúrn …

Drobná architektúra v okrese Nitra

NITRA. Kópia vázy 1. Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Kópia vázy na schodisku. Pochádza z roku 2001. Nachádza sa na západnej strane nástupu schodiska na druhom predhradí hradu Nitra na Námestí Jána Pavla II. v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   NITRA. Kópia vázy 2. Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Kópia vázy na schodisku. Pochádza z roku 2001. Nachádza sa na východnej strane nástu …

Ruiny a základy v okrese Nitra

NITRA. Archeologické nálezisko. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1991. Archeologické nálezisko z neskorej doby kamennej a veľkomoravského obdobia. Upravované bolo v období 6.storočie až polovica 7.storočia a v 9. a 11.storočí. Nachádza sa v časti Zobor v lokalite Martinský vrch, Kasárne pod Zoborom.   NITRA. Ruina kostola. Pamiatkový objekt NKP Kláštor kamaldulov vyhlásený v roku 1963. Ranobarokový bývalý kláštorný Kosto …

Vojenské stavby v okrese Nitra

NITRA. Strážna veža. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná tehlová strážna veža, tzv. turecká varta, zo 16.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1963-1964. Prízemná stavba s centrálnou dispozíciou a kruhovým pôdorysom. Nachádza sa na vrchu Borina, Čermáň.   NITRA. Kasáreň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2012. Historizujúca budova mestskej kasárne (tržnica) z roku 1890. Upravovaná bola v 20.storo …

Výrobné stavby v okrese Nitra

JAROK. Olejáreň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Budova olejárne (záboj) postavená v štýle ľudového staviteľstva z nepálenej tehly v 2.polovici 19.storočia. Prízemná stavba s trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v hospodárskom dvore domu č.272.   JELENEC. Vodojem. Tvarovo čistá a vzhľadovo účinná stavba vodojemu z obdobia pred rokom 1945. Nachádza sa na železničnej stanici. Techn …

TOPlist