Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Čechynce

Čifáre

Cintoríny v okrese Nitra

ČAB Na návrší južne od obce sa nachádza cintorín.   LUKÁČOVCE. Židovský cintorín. Židovský cintorín s 32 náhrobníkmi.   LUŽIANKY. Starý cintorín. Pri železničnej zastávke Mlynárce sa nachádza starý cintorín.   NITRA. Príkostolný cintorín. V blízkosti Kostola svätého Michala, archanjela sa nachádza cintorín z 11.-14.storočia s monolitickými kamennými náhrobníkmi. Kostol sa nachádza v časti Dražovce nad obco …

Dolné Lefantovce

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 2000 bola obec súčasťou obce Lefantovce. Nariadením 197/2000 bola pôvodná obec zrušená a vznikli dve samostatné obce: Dolné Lefantovce a Horné Lefantovce.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Dopravné a športové stavby v okrese Nitra

JELŠOVCE. Hnacie dvojkolesie. Hnacie dvojkolesie nášho najmohutnejšieho rušňa radu 498.1. Zachovalo sa vďaka výpravcovi Vojtechovi Vaškovi z Nitry. Nachádza sa na železničnej stanici. Technická pamiatka.   NITRA. Kamenný most. Kamenný most so železnými nosníkmi na starej ceste z Nitry do Veľkého Lapáša. Nachádza sa v lokalite Selenec. Zaujímavá technická pamiatka.   NOVÁ VES NAD ŽITAVOU. Cestný most. Národná kultúrn …

Drobná architektúra v okrese Nitra

NITRA. Kópia vázy 1. Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Kópia vázy na schodisku. Pochádza z roku 2001. Nachádza sa na západnej strane nástupu schodiska na druhom predhradí hradu Nitra na Námestí Jána Pavla II. v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   NITRA. Kópia vázy 2. Pamiatkový objekt NKP Hrad Nitra vyhlásený v roku 1963. Kópia vázy na schodisku. Pochádza z roku 2001. Nachádza sa na východnej strane nástu …

Evanjelické kostoly v okrese Nitra

NITRA Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.   NOVÉ SADY Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1786. Veža bola postavená začiatkom 19.storočia.   SVÄTOPLUKOVO Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1861. …

TOPlist