Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Jelšovce

Kalvárie v okrese Nitra

NITRA Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 2009. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kalvária. Novorománska kalvária z 3.tretiny 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1885. Autorom je Karol Mayer. Nachádza sa v južnej časti mesta na severovýchodnej strane kalvárskeho vrchu. Kaplnka svätej Anny. (Pozri Kaplnky v okrese Nitra). Kaplnka Najsvätejšej Trojice. (Pozri Kaplnky v okrese …

Kapince

Kaplnky v okrese Nitra

BRANČ. Kaplnka svätej Anny. Klasicistická kaplnka z 1.polovice 19.storočia. Nachádza sa v časti Veľká Ves.   ČAB. Kaplnka svätého Cyrila a Metoda. Rímsko-katolícka Kaplnka svätého Cyrila a Metoda z roku 1890 bola postavená v romantizujúcom novogotickom slohu. Bohoslužby sa tu slúžili iba na hody a pri pohreboch. Častejšie sa slúžili až na prelome 19. a 20.storočia, keď bol starý drevený farský kostol v dezolátnom stave a prip …

Kaštiele v okrese Nitra

ALEKŠINCE Klasicistická kúria zo začiatku 19.storočia.   BÁB Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 2012. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ (Veľký kaštieľ). Secesný kaštieľ postavený v roku 1908. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza na juhovýchodnom okraji miestnej časti Veľký Báb 406. Dom (Malý kašt …

Klasov

Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Nitra

NITRA Kostol reformovanej cirkvi bol postavený v štýle historizujúcej neskorej renesancie v 20.storočí.   VINODOL Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1790. Veža bola pristavaná v roku 1876. V kostole sa nachádzajú farebné vitráže od maďarskej výtvarníčky Lángovej. …

Kríže v okrese Nitra

JELŠOVCE Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na pilieri vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokové dielo z roku 1776. Nachádza sa v strede obce pri kostole. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier s podstavcom. Kamenný pilier s podstavcom pod krížom. Kríž s korpusom. Socha ukrižovaného Krista na kríži. Socha Panny Márie.   LÚČNICA NAD ŽITAVOU Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na podstavci vyhlásená v …

Lehota

TOPlist