Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Meštianske domy v okrese Nitra

NITRA. Farská 17. Dom „U Brucknera“. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Barokový meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 18. a 19.storočí, na prelome 19. a 20.storočia a v 30.rokoch a v 2.polovici 20.storočia. Má štvortraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Nárožný dom sa nachádza na ulici Farská 17 na nároží s ulicou Kupecká v Pamiatkovej zóne.   NITRA. Farská 20. Národná k …

Mestské paláce v okrese Nitra

NITRA. Štúrova 9. Krajský a okresný súd. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1991. Eklekticistická budova postavená v rokoch 1901-1903. Upravovaná bola v rokoch 1990-2002. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Autormi stavby sú S. Kiss a J. Csellagh. Solitér sa nachádza na ulici Štúrova 9 v Pamiatkovej zóne.   NITRA. Župné námestie 3. Župný dom, galéria. Národná kultúrna …

Mohyly a mohylníky v okrese Nitra

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Nitra

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Nitre potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Čermáň Diely Dolné Krškany Dražovce Horné Krškany Chrenová Janíkovce Klokočina Kynek Mlynárovce Párovské Háje Sta …

Nové Sady

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Ceroviny Nové Sady Sila …

Pamätné tabule v okrese Nitra

KAPINCE. Pamätná tabuľa M. Pavloviča. Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa majora M. Pavloviča. Od 2.polovice 20.storočia sa nachádza na dome č.9.   NITRA. Pamätná tabuľa K. Latečkovej. Pamätná tabuľa Kláry Latečkovej, ktorá bola zastrelená počas štrajku poľnohospodárskych robotníkov v roku 1928. Nachádza sa na budove kultúrneho domu v časti Dolné Krškany.   NITRA. …

TOPlist