Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Nitra

BRANČ. Pomník Cyrila a Metoda. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Realistický pomník s kamenným súsoším slovanských vierozvestcov svätého Cyrila a Metoda z roku 1942. Solúnski bratia podľa legendy na mieste, kde stojí súsošie, oddychovali unavení z dlhej cesty do Nitry. Autorom je František Gibala. Nachádza sa na miernom návrší vo vinohradoch v smere na Poľný Kesov juhozápadne od obce.   CABAJ-ČÁPOR. Pomník padlý …

Pamiatkové územia v okrese Nitra

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA NITRA Územie Horného Mesta v časti Staré Mesto bolo 21.1.1981 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Horné mesto tvorí samostatný urbanistický celok meštianskych domov, kanónií a mestských cirkevných palácov okolo trojuholníkového námestia. Celková výmera pamiatkovej rezervácie je 8,19ha. V roku 2015 sa na jej území nachádzalo 23 kultúrnych pamiatok.   PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA - STARÉ MESTO Územie Doln …

Paňa

Podhorany

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Mechenice Sokolníky …

Pohranice

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Nitra

ALEKŠINCE. Kostol svätej Anny. Klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätej Anny bol postavený v roku 1802. Nachádza sa na ulici Hlavná.   BÁB. Kostol svätého Imricha. Barokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Imricha bol postavený v roku 1721 na mieste staršieho kostola spomínaného už v roku 1559. Zaujímavý interiér.   BABINDOL. Kostol svätého Imricha. Historizujúci rímsko-katolícky Kostol svätého Imricha bol …

Ruiny a základy v okrese Nitra

NITRA. Archeologické nálezisko. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1991. Archeologické nálezisko z neskorej doby kamennej a veľkomoravského obdobia. Upravované bolo v období 6.storočie až polovica 7.storočia a v 9. a 11.storočí. Nachádza sa v časti Zobor v lokalite Martinský vrch, Kasárne pod Zoborom.   NITRA. Ruina kostola. Pamiatkový objekt NKP Kláštor kamaldulov vyhlásený v roku 1963. Ranobarokový bývalý kláštorný Kosto …

TOPlist