Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Rumanová

Sídliská v okrese Nitra

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Sochy a busty v okrese Nitra

CABAJ-ČÁPOR. Trojičný stĺp. Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kópia piliera. Kópia kamenného piliera z rokov 1991-1992. Autorom je reštaurátor akademický sochár L. Chamutti. Nachádza sa v strede miestnej časti Cabaj. Súsošie. Originál barokového súsošia Najsvätejšej Trojice (Trón milosti) z roku 1728. Upravované bolo v rokoch 1796, 1868, 1959 a 1991-1992. N …

Štefanovičová

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1996 bola obec miestnou časťou obce Mojmírovce. Nariadením 180/1997 účinným od 1.7.1997 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Štitáre

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 2001 bola obec mestskou časťou Nitry. Nariadením 583/2001 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Šurianky

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Perkovce Šurianky …

Synagógy v okrese Nitra

MOJMÍROVCE Klasicistická budova z roku 1820.   NITRA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Secesná budova neologickej, hlavnej, synagógy postavená v rokoch 1910-1911. Upravovaná bola v roku 1946. Od toho roku je ortodoxná. Má centrálnu dispozíciu, štvorcový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je L. Baumhorn. Nachádza sa na ulici Pri synagóge 3 v Pamiatkovej zóne.   VEĽKÉ ZÁLUŽIE Budov …

Tajná

TOPlist