Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pamätníky

Cintoríny v okrese Nitra

ČAB Na návrší južne od obce sa nachádza cintorín.   LUKÁČOVCE. Židovský cintorín. Židovský cintorín s 32 náhrobníkmi.   LUŽIANKY. Starý cintorín. Pri železničnej zastávke Mlynárce sa nachádza starý cintorín.   NITRA. Príkostolný cintorín. V blízkosti Kostola svätého Michala, archanjela sa nachádza cintorín z 11.-14.storočia s monolitickými kamennými náhrobníkmi. Kostol sa nachádza v časti Dražovce nad obco …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Nitra

ČAKAJOVCE. Náhrobníky. Na cintoríne sa nachádzajú drevené stĺpové náhrobníky zakončené krížom z konca 19. a začiatku 20.storočia.   HORNÉ LEFANTOVCE. Hrobka rodiny Edelsheim-Gyulai. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická hrobka, krypta, rodiny Edelsheim-Gyulai z 30.rokov 19.storočia. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s dvojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Dnes schá …

Kríže v okrese Nitra

JELŠOVCE Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na pilieri vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokové dielo z roku 1776. Nachádza sa v strede obce pri kostole. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier s podstavcom. Kamenný pilier s podstavcom pod krížom. Kríž s korpusom. Socha ukrižovaného Krista na kríži. Socha Panny Márie.   LÚČNICA NAD ŽITAVOU Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na podstavci vyhlásená v …

Mohyly a mohylníky v okrese Nitra

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Pamätné tabule v okrese Nitra

KAPINCE. Pamätná tabuľa M. Pavloviča. Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa majora M. Pavloviča. Od 2.polovice 20.storočia sa nachádza na dome č.9.   NITRA. Pamätná tabuľa K. Latečkovej. Pamätná tabuľa Kláry Latečkovej, ktorá bola zastrelená počas štrajku poľnohospodárskych robotníkov v roku 1928. Nachádza sa na budove kultúrneho domu v časti Dolné Krškany.   NITRA. …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Nitra

BRANČ. Pomník Cyrila a Metoda. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Realistický pomník s kamenným súsoším slovanských vierozvestcov svätého Cyrila a Metoda z roku 1942. Solúnski bratia podľa legendy na mieste, kde stojí súsošie, oddychovali unavení z dlhej cesty do Nitry. Autorom je František Gibala. Nachádza sa na miernom návrší vo vinohradoch v smere na Poľný Kesov juhozápadne od obce.   CABAJ-ČÁPOR. Pomník padlý …

Sochy a busty v okrese Nitra

CABAJ-ČÁPOR. Trojičný stĺp. Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kópia piliera. Kópia kamenného piliera z rokov 1991-1992. Autorom je reštaurátor akademický sochár L. Chamutti. Nachádza sa v strede miestnej časti Cabaj. Súsošie. Originál barokového súsošia Najsvätejšej Trojice (Trón milosti) z roku 1728. Upravované bolo v rokoch 1796, 1868, 1959 a 1991-1992. N …

TOPlist