Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pamätníky

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Nitra

ČAKAJOVCE. Náhrobníky. Na cintoríne sa nachádzajú drevené stĺpové náhrobníky zakončené krížom z konca 19. a začiatku 20.storočia.   HORNÉ LEFANTOVCE. Hrobka rodiny Edelsheim-Gyulai. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistická hrobka, krypta, rodiny Edelsheim-Gyulai z 30.rokov 19.storočia. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia. Prízemná stavba s dvojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Dnes schá …

Mohyly a mohylníky v okrese Nitra

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Nitra

BRANČ. Pomník Cyrila a Metoda. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Realistický pomník s kamenným súsoším slovanských vierozvestcov svätého Cyrila a Metoda z roku 1942. Solúnski bratia podľa legendy na mieste, kde stojí súsošie, oddychovali unavení z dlhej cesty do Nitry. Autorom je František Gibala. Nachádza sa na miernom návrší vo vinohradoch v smere na Poľný Kesov juhozápadne od obce.   CABAJ-ČÁPOR. Pomník padlý …

TOPlist