Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Sochy

Sochy a busty v okrese Nitra

CABAJ-ČÁPOR. Trojičný stĺp. Národná kultúrna pamiatka Súsošie na pilieri vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kópia piliera. Kópia kamenného piliera z rokov 1991-1992. Autorom je reštaurátor akademický sochár L. Chamutti. Nachádza sa v strede miestnej časti Cabaj. Súsošie. Originál barokového súsošia Najsvätejšej Trojice (Trón milosti) z roku 1728. Upravované bolo v rokoch 1796, 1868, 1959 a 1991-1992. N …

» Kategórie

TOPlist