Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Sakrálne Stavby

Evanjelické kostoly v okrese Nitra

NITRA Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.   NOVÉ SADY Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1786. Veža bola postavená začiatkom 19.storočia.   SVÄTOPLUKOVO Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v roku 1861. …

Kalvárie v okrese Nitra

NITRA Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 2009. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kalvária. Novorománska kalvária z 3.tretiny 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1885. Autorom je Karol Mayer. Nachádza sa v južnej časti mesta na severovýchodnej strane kalvárskeho vrchu. Kaplnka svätej Anny. (Pozri Kaplnky v okrese Nitra). Kaplnka Najsvätejšej Trojice. (Pozri Kaplnky v okrese …

Kaplnky v okrese Nitra

BRANČ. Kaplnka svätej Anny. Klasicistická kaplnka z 1.polovice 19.storočia. Nachádza sa v časti Veľká Ves.   ČAB. Kaplnka svätého Cyrila a Metoda. Rímsko-katolícka Kaplnka svätého Cyrila a Metoda z roku 1890 bola postavená v romantizujúcom novogotickom slohu. Bohoslužby sa tu slúžili iba na hody a pri pohreboch. Častejšie sa slúžili až na prelome 19. a 20.storočia, keď bol starý drevený farský kostol v dezolátnom stave a prip …

Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Nitra

NITRA Kostol reformovanej cirkvi bol postavený v štýle historizujúcej neskorej renesancie v 20.storočí.   VINODOL Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1790. Veža bola pristavaná v roku 1876. V kostole sa nachádzajú farebné vitráže od maďarskej výtvarníčky Lángovej. …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Nitra

ALEKŠINCE. Kostol svätej Anny. Klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätej Anny bol postavený v roku 1802. Nachádza sa na ulici Hlavná.   BÁB. Kostol svätého Imricha. Barokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Imricha bol postavený v roku 1721 na mieste staršieho kostola spomínaného už v roku 1559. Zaujímavý interiér.   BABINDOL. Kostol svätého Imricha. Historizujúci rímsko-katolícky Kostol svätého Imricha bol …

Synagógy v okrese Nitra

MOJMÍROVCE Klasicistická budova z roku 1820.   NITRA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Secesná budova neologickej, hlavnej, synagógy postavená v rokoch 1910-1911. Upravovaná bola v roku 1946. Od toho roku je ortodoxná. Má centrálnu dispozíciu, štvorcový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Autorom stavby je L. Baumhorn. Nachádza sa na ulici Pri synagóge 3 v Pamiatkovej zóne.   VEĽKÉ ZÁLUŽIE Budov …

Zvonice v okrese Nitra

ČAB Za kostolom pri ceste do Sily sa nachádza zachovalá zvonica.   HRUBOŇOVO Drevená zvonica z konca 18.storočia.   NITRA Zachovaná zvonica sa nachádza na rázcestí v starej časti obce Mlynárce.   POĽNÝ KESOV Drevená zvonica z 19.storočia.   VINODOL Zvonica z roku 1876. …

TOPlist