Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Nitra

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Nitrianskeho kraja. Má najväčší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  870,7 km2

Počet obyvateľov:  161 441  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  185,17 ob./km2

Okresné mesto:  Nitra

Hranice územia:  Na západe hraničí s Trnavským krajom. Na severe hraničí s okresom Topoľčany, na severovýchode s okresom Nové Zámky, na juhovýchode s okresom Levice, na juhu s okresom Nové Zámky a na juhozápade s okresom Šaľa.

Charakteristika územia:  Takmer celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina. Iba severovýchodnú časť okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť. Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská pahorkatina (podcelky Hronská pahorkatina, Nitrianska niva, Nitrianska pahorkatina, Žitavská niva a Žitavská pahorkatina). Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Tribeč (podcelky Jelenec a Zobor).

Najvyšší bod:  Žibrica (616,6m), celok Tribeč, podcelok Zobor.

Najnižší bod: Hladina vodnej nádrže Rastislavice pri obci Poľný Kesov (122,0m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska pahorkatina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 60 obcí.

» Zaujímavosti

Jarok

Jaskyne v okrese Nitra

JASKYŇA POD SVORADOVOU Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, v Zobore v katastri Nitry, mestská časť Dražovce.   JASKYŇA SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA 1 Jaskyňa s dĺžkou 25m. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, v Zobore v nadmorskej výške 200m v katastri Nitry, mestská časť Dražovce.   JASKYŇA SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA 2 Jaskyňa s dĺžkou 11m. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, v Zobore v nadmorskej výške 200m v katastri Nitry, m …

Jelenec

Jelšovce

Kalvárie v okrese Nitra

NITRA Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 2009. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kalvária. Novorománska kalvária z 3.tretiny 18.storočia. Upravovaná bola v roku 1885. Autorom je Karol Mayer. Nachádza sa v južnej časti mesta na severovýchodnej strane kalvárskeho vrchu. Kaplnka svätej Anny. (Pozri Kaplnky v okrese Nitra). Kaplnka Najsvätejšej Trojice. (Pozri Kaplnky v okrese …

Kapince

Kaplnky v okrese Nitra

BRANČ. Kaplnka svätej Anny. Klasicistická kaplnka z 1.polovice 19.storočia. Nachádza sa v časti Veľká Ves.   ČAB. Kaplnka svätého Cyrila a Metoda. Rímsko-katolícka Kaplnka svätého Cyrila a Metoda z roku 1890 bola postavená v romantizujúcom novogotickom slohu. Bohoslužby sa tu slúžili iba na hody a pri pohreboch. Častejšie sa slúžili až na prelome 19. a 20.storočia, keď bol starý drevený farský kostol v dezolátnom stave a prip …

Kaštiele v okrese Nitra

ALEKŠINCE Klasicistická kúria zo začiatku 19.storočia.   BÁB Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 2012. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ (Veľký kaštieľ). Secesný kaštieľ postavený v roku 1908. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika, je dvojpodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza na juhovýchodnom okraji miestnej časti Veľký Báb 406. Dom (Malý kašt …

Klasov

TOPlist