Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Nitra

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Nitrianskeho kraja. Má najväčší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  870,7 km2

Počet obyvateľov:  161 441  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  185,17 ob./km2

Okresné mesto:  Nitra

Hranice územia:  Na západe hraničí s Trnavským krajom. Na severe hraničí s okresom Topoľčany, na severovýchode s okresom Nové Zámky, na juhovýchode s okresom Levice, na juhu s okresom Nové Zámky a na juhozápade s okresom Šaľa.

Charakteristika územia:  Takmer celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina. Iba severovýchodnú časť okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť. Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská pahorkatina (podcelky Hronská pahorkatina, Nitrianska niva, Nitrianska pahorkatina, Žitavská niva a Žitavská pahorkatina). Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Tribeč (podcelky Jelenec a Zobor).

Najvyšší bod:  Žibrica (616,6m), celok Tribeč, podcelok Zobor.

Najnižší bod: Hladina vodnej nádrže Rastislavice pri obci Poľný Kesov (122,0m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska pahorkatina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 60 obcí.

» Zaujímavosti

Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Nitra

NITRA Kostol reformovanej cirkvi bol postavený v štýle historizujúcej neskorej renesancie v 20.storočí.   VINODOL Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1790. Veža bola pristavaná v roku 1876. V kostole sa nachádzajú farebné vitráže od maďarskej výtvarníčky Lángovej. …

Kríže v okrese Nitra

JELŠOVCE Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na pilieri vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokové dielo z roku 1776. Nachádza sa v strede obce pri kostole. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier s podstavcom. Kamenný pilier s podstavcom pod krížom. Kríž s korpusom. Socha ukrižovaného Krista na kríži. Socha Panny Márie.   LÚČNICA NAD ŽITAVOU Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na podstavci vyhlásená v …

Lehota

Lúčnica nad Žitavou

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Martinová Vajka nad Žitavou …

Ľudová architektúra v okrese Nitra

ČAKAJOVCE Zachované hlinené domy z 19.storočia. Slamená valbová strecha, vchod do pitvora je zdôraznený výpustkom.   DOLNÉ OBDOKOVCE Z 19.storočia sa zachovali hlinené domy s valbovou strechou, druhotne pod tvrdou krytinou. Vchod do pitvora zvýrazňuje výpustok.   JELENEC V obci zachované hlinené trojpriestorové domy z 19.storočia.   KOLÍŇANY   Ľudový dom č.182. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku …

Ľudovítová

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1994 bola obec miestnou časťou obce Výčapy-Opatovce. Opatrením 24/1995 účinným od 1.12.1994 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Lužianky

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1993 bola obec mestskou časťou Nitry. Opatrením 235/1993 účinným od 1.7.1993 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Malé Chyndice

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1992 bola obec súčasťou obce Chyndice. Opatrením p1/c24/1992 účinným od 1.2.1992 bola pôvodná obec zrušená a vznikli dve samostatné obce: Malé Chyndice a Veľké Chyndice.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

TOPlist