Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Nitra

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Nitrianskeho kraja. Má najväčší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  870,7 km2

Počet obyvateľov:  161 441  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  185,17 ob./km2

Okresné mesto:  Nitra

Hranice územia:  Na západe hraničí s Trnavským krajom. Na severe hraničí s okresom Topoľčany, na severovýchode s okresom Nové Zámky, na juhovýchode s okresom Levice, na juhu s okresom Nové Zámky a na juhozápade s okresom Šaľa.

Charakteristika územia:  Takmer celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina. Iba severovýchodnú časť okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť. Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská pahorkatina (podcelky Hronská pahorkatina, Nitrianska niva, Nitrianska pahorkatina, Žitavská niva a Žitavská pahorkatina). Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Tribeč (podcelky Jelenec a Zobor).

Najvyšší bod:  Žibrica (616,6m), celok Tribeč, podcelok Zobor.

Najnižší bod: Hladina vodnej nádrže Rastislavice pri obci Poľný Kesov (122,0m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska pahorkatina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 60 obcí.

» Zaujímavosti

Maloplošné chránené územia v okrese Nitra

NPR BÁBSKY LES Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1966. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu Babský les. Pôvodne mala názov Veľký Báb. Rozloha je 303.900m2. Chránené územie predstavuje vzácny zvyšok prirodzeného lesného spoločenstva na černozemi v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine na Trnavskej tabuli. Ako vedecký doklad vývoja lesov v geologickej minulosti mô …

Melek

Meštianske domy v okrese Nitra

NITRA. Farská 17. Dom „U Brucknera“. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Barokový meštiansky dom zo 17.storočia. Upravovaný bol v 18. a 19.storočí, na prelome 19. a 20.storočia a v 30.rokoch a v 2.polovici 20.storočia. Má štvortraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Nárožný dom sa nachádza na ulici Farská 17 na nároží s ulicou Kupecká v Pamiatkovej zóne.   NITRA. Farská 20. Národná k …

Mestské paláce v okrese Nitra

NITRA. Štúrova 9. Krajský a okresný súd. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1991. Eklekticistická budova postavená v rokoch 1901-1903. Upravovaná bola v rokoch 1990-2002. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový pôdorys, je trojpodlažná s podpivničením. Autormi stavby sú S. Kiss a J. Csellagh. Solitér sa nachádza na ulici Štúrova 9 v Pamiatkovej zóne.   NITRA. Župné námestie 3. Župný dom, galéria. Národná kultúrna …

Mohyly a mohylníky v okrese Nitra

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

TOPlist