Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Nitra

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Nitrianskeho kraja. Má najväčší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  870,7 km2

Počet obyvateľov:  161 441  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  185,17 ob./km2

Okresné mesto:  Nitra

Hranice územia:  Na západe hraničí s Trnavským krajom. Na severe hraničí s okresom Topoľčany, na severovýchode s okresom Nové Zámky, na juhovýchode s okresom Levice, na juhu s okresom Nové Zámky a na juhozápade s okresom Šaľa.

Charakteristika územia:  Takmer celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina. Iba severovýchodnú časť okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť. Z oblasti Podunajská nížina je to celok Podunajská pahorkatina (podcelky Hronská pahorkatina, Nitrianska niva, Nitrianska pahorkatina, Žitavská niva a Žitavská pahorkatina). Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Tribeč (podcelky Jelenec a Zobor).

Najvyšší bod:  Žibrica (616,6m), celok Tribeč, podcelok Zobor.

Najnižší bod: Hladina vodnej nádrže Rastislavice pri obci Poľný Kesov (122,0m), celok Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska pahorkatina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 60 obcí.

» Zaujímavosti

Nitra

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Nitre potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Čermáň Diely Dolné Krškany Dražovce Horné Krškany Chrenová Janíkovce Klokočina Kynek Mlynárovce Párovské Háje Sta …

Nové Sady

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Ceroviny Nové Sady Sila …

Pamätné tabule v okrese Nitra

KAPINCE. Pamätná tabuľa M. Pavloviča. Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa majora M. Pavloviča. Od 2.polovice 20.storočia sa nachádza na dome č.9.   NITRA. Pamätná tabuľa K. Latečkovej. Pamätná tabuľa Kláry Latečkovej, ktorá bola zastrelená počas štrajku poľnohospodárskych robotníkov v roku 1928. Nachádza sa na budove kultúrneho domu v časti Dolné Krškany.   NITRA. …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Nitra

BRANČ. Pomník Cyrila a Metoda. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Realistický pomník s kamenným súsoším slovanských vierozvestcov svätého Cyrila a Metoda z roku 1942. Solúnski bratia podľa legendy na mieste, kde stojí súsošie, oddychovali unavení z dlhej cesty do Nitry. Autorom je František Gibala. Nachádza sa na miernom návrší vo vinohradoch v smere na Poľný Kesov juhozápadne od obce.   CABAJ-ČÁPOR. Pomník padlý …

Pamiatkové územia v okrese Nitra

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA NITRA Územie Horného Mesta v časti Staré Mesto bolo 21.1.1981 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Horné mesto tvorí samostatný urbanistický celok meštianskych domov, kanónií a mestských cirkevných palácov okolo trojuholníkového námestia. Celková výmera pamiatkovej rezervácie je 8,19ha. V roku 2015 sa na jej území nachádzalo 23 kultúrnych pamiatok.   PAMIATKOVÁ ZÓNA NITRA - STARÉ MESTO Územie Doln …

TOPlist