Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Nitra

LIPA V DOLNÝCH ŠTITÁROCH Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1977 a 1996. Lipa veľkolistá s výškou 15m, obvodom kmeňa 526cm, priemerom koruny 20m a vekom viac ako 220 rokov. Významný exemplár je chránený z historických, estetických a krajinárskych dôvodov. Takéto stromy je potrebné evidovať a chrániť. Nachádza sa v obci Štitáre v časti Dolné Štitáre pri kostole na cintoríne.   BREST VO VEĽKEJ DOLINE Za chránený strom bol …

Jaskyne v okrese Nitra

JASKYŇA POD SVORADOVOU Jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, v Zobore v katastri Nitry, mestská časť Dražovce.   JASKYŇA SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA 1 Jaskyňa s dĺžkou 25m. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, v Zobore v nadmorskej výške 200m v katastri Nitry, mestská časť Dražovce.   JASKYŇA SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA 2 Jaskyňa s dĺžkou 11m. Nachádza sa v pohorí Tríbeč, v Zobore v nadmorskej výške 200m v katastri Nitry, m …

Maloplošné chránené územia v okrese Nitra

NPR BÁBSKY LES Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1966. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu Babský les. Pôvodne mala názov Veľký Báb. Rozloha je 303.900m2. Chránené územie predstavuje vzácny zvyšok prirodzeného lesného spoločenstva na černozemi v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine na Trnavskej tabuli. Ako vedecký doklad vývoja lesov v geologickej minulosti mô …

Územia európskeho významu v okrese Nitra

DVORČIANSKY LES /SKUEV0176/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 145,22ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0) a Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0). Nachádza s …

TOPlist