Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ostatné Stavby

Dopravné a športové stavby v okrese Nové Zámky

KOMJATICE. Výpravná budova. Zachovaná pôvodná výpravná budova železničnej stanice.   PODHÁJSKA. Budova železničnej stanice. Budova novej železničnej stanice z roku 2002. Atypicky riešená presvetlená stavba z oceľovej konštrukcie.   ŠTÚROVO. Most Márie Valérie. Význam mesta Štúrovo stúpol po vybudovaní hradskej Viedeň - Bratislava - Trnava - Parkan (Štúrovo) - Ostrihom  - Budín. V roku 1876 bola po povodni vybudovaná …

Drobná architektúra v okrese Nové Zámky

MUŽLA. Veterná studňa. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Vodohospodárska veterná studňa vybudovaná okolo roku 1920. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia. Nachádza sa na hospodárskom dvore roľníckeho družstva.   NOVÉ ZÁMKY. Artézska studňa. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Novorenesančná liatinová artézska studňa z roku 1911. Upravovaná bola v 60.rokoch 20.storočia a v rokoch 1996-1997 a 2005. …

Ruiny a základy v okrese Nové Zámky

BÍŇA. Základy kláštora. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Základy neskororománskeho kláštora premonštrátov a kostola postaveného pred rokom 1217. Upravovaný bol v polovici 16.storočia. Kostol pochádza z 11.-12.storočia. Omodej II., pochádzajúci z rodu Hont-Poznan, dal pred križiackou výpravou prísľub na založenie premonštrátskeho rádu. Jeho poslednú vôľu z roku 1273 vykonal jeho syn Štefan. Na mieste pôvodného dreveného …

Vojenské stavby v okrese Nové Zámky

KOMJATICE Zvyšky niekdajšieho opevnenia zo 16. a 17.storočia.   NOVÉ ZÁMKY. Kasáreň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2007. Nachádza sa na ulici Kasárenská. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Jazdiareň. Eklekticistická budova vojenskej (starej husárskej) jazdiarne z roku 1893. Upravovaná bola v období koniec 19. až začiatok 20.storočia. Prízemná halová budova č.5367 s obdĺžnikovým pôdorysom. Brána. Klasic …

Výrobné stavby v okrese Nové Zámky

MAŇA. Vodný mlyn. Klasicistická budova vodného mlyna zo začiatku 19.storočia, z roku 1830.   PALÁRIKOVO. Vodáreň. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2005. Vodáreň (vodojem, vodná veža). Novorenesančná drevená a murovaná stavba postavená v roku 1869. Upravovaná bola okolo roku 1900 a v 2.polovici 20.storočia. Má kombinovaný osemuholníkový a obdĺžnikový pôdorys, výšku piatich podlaží. Nachádza sa v južnej …

TOPlist