Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Černík

Chľaba

Cintoríny v okrese Nové Zámky

KOLTA. Starý cintorín. Starý cintorín s oválnymi kamennými náhrobníkmi. Nachádza sa na východnom okraji obce pri ceste do obce Čaka.   NOVÉ ZÁMKY. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2012. Zaniknutý príkostolný cintorín z 1.polovice 16.storočia. Nachádza sa na východnej strane Hlavného námestia v areáli rímsko-katolíckeho Kostola povýšenia Svätého kríža.   SEMEROVO. Príkostol …

Dedinka

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Dedinka Hurbanovce …

Dopravné a športové stavby v okrese Nové Zámky

KOMJATICE. Výpravná budova. Zachovaná pôvodná výpravná budova železničnej stanice.   PODHÁJSKA. Budova železničnej stanice. Budova novej železničnej stanice z roku 2002. Atypicky riešená presvetlená stavba z oceľovej konštrukcie.   ŠTÚROVO. Most Márie Valérie. Význam mesta Štúrovo stúpol po vybudovaní hradskej Viedeň - Bratislava - Trnava - Parkan (Štúrovo) - Ostrihom  - Budín. V roku 1876 bola po povodni vybudovaná …

Drobná architektúra v okrese Nové Zámky

MUŽLA. Veterná studňa. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Vodohospodárska veterná studňa vybudovaná okolo roku 1920. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia. Nachádza sa na hospodárskom dvore roľníckeho družstva.   NOVÉ ZÁMKY. Artézska studňa. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Novorenesančná liatinová artézska studňa z roku 1911. Upravovaná bola v 60.rokoch 20.storočia a v rokoch 1996-1997 a 2005. …

Dubník

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Dubník Dvor Mikuláš …

Evanjelické kostoly v okrese Nové Zámky

NOVÉ ZÁMKY Novogotický evanjelický kostol bol postavený v roku 1905.   RASTISLAVICE Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí. …

TOPlist