Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Kríže v okrese Nové Zámky

DVORY NAD ŽITAVOU. Kríž s korpusom. Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 1963. Ukrižovaný Kristus. Neskoroklasicistická socha Krista na kríži z roku 1859. Upravovaná bola v roku 2003. Štvorcový pôdorys. Autorom je Alojz Rumpelmayer. Nachádza sa na Kalvárii na návrší západne od obce.   KAMENICA NAD HRONOM. Kríž. V kostolnej záhrade pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Michala, archanjela sa na pravej strane nachádz …

Leľa

Lipová

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Mlynský Sek Ondrochov …

Ľubá

Ľudová architektúra v okrese Nové Zámky

DVORY NAD ŽITAVOU V obci sa nachádzajú zachované hlinené domy so sedlovou strechou, vyrezávaným dreveným štítom a podlomenicou.   GBELCE Zo začiatku 20.storočia pochádzajú murované domy s hospodárskymi stavbami radenými v dlhom dvore. Domy so stĺpovým podstením.   CHĽABA Tristoročné staré vinohradnícke pivnice so zdobeným priečelím.   Vínne pivnice. Národná kultúrna pamiatka Súbor vínnych pivníc vyhlásená …

Maňa

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Malá Maňa Veľká Maňa …

Mohyly a mohylníky v okrese Nové Zámky

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

TOPlist