Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Šarkan

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Diva Šarkan …

Semerovo

Sídliská v okrese Nové Zámky

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Sochy a busty v okrese Nové Zámky

DVORY NAD ŽITAVOU. Socha nepoškvrnenej Panny Márie. Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 1963. Neskoroklasicistická socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z roku 1841 na podstavci. Upravovaná bola v rokoch 1850 a 2003. Nachádza sa západne od ústredného kríža v areáli Kalvárie na návrší západne od obce.   BELÁ. Socha svätého Jána Nepomuckého. Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v …

Strekov

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Strekov Štefan …

Štúrovo

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Štúrovu potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Šurany

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Šuranom potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Kostolný Sek Nitriansky Hrádok Šurany  …

Svodín

TOPlist