Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Synagógy v okrese Nové Zámky

NOVÉ ZÁMKY Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1992. Historizujúca budova ortodoxnej synagógy z 90.rokov 19.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1991-1992. Má jednopriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Nachádza sa na ulici Česká bašta 5.   ŠURANY. Koncertná a výstavná sieň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1994. Eklekticistická budova ortodoxnej synagógy z konca 19.storočia. Upravovaná bola v …

Trávnica

Veľký Kýr

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1992 sa obec volala Milanovce. Opatrením p1/c94/1992 účinným od 1.8.1992 zmenila názov na Veľký Kýr.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Vlkas

Vojenské stavby v okrese Nové Zámky

KOMJATICE Zvyšky niekdajšieho opevnenia zo 16. a 17.storočia.   NOVÉ ZÁMKY. Kasáreň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2007. Nachádza sa na ulici Kasárenská. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Jazdiareň. Eklekticistická budova vojenskej (starej husárskej) jazdiarne z roku 1893. Upravovaná bola v období koniec 19. až začiatok 20.storočia. Prízemná halová budova č.5367 s obdĺžnikovým pôdorysom. Brána. Klasic …

Výrobné stavby v okrese Nové Zámky

MAŇA. Vodný mlyn. Klasicistická budova vodného mlyna zo začiatku 19.storočia, z roku 1830.   PALÁRIKOVO. Vodáreň. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 2005. Vodáreň (vodojem, vodná veža). Novorenesančná drevená a murovaná stavba postavená v roku 1869. Upravovaná bola okolo roku 1900 a v 2.polovici 20.storočia. Má kombinovaný osemuholníkový a obdĺžnikový pôdorys, výšku piatich podlaží. Nachádza sa v južnej …

Zemné

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Gúg Zemné …

TOPlist