Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pamätníky

Cintoríny v okrese Nové Zámky

KOLTA. Starý cintorín. Starý cintorín s oválnymi kamennými náhrobníkmi. Nachádza sa na východnom okraji obce pri ceste do obce Čaka.   NOVÉ ZÁMKY. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2012. Zaniknutý príkostolný cintorín z 1.polovice 16.storočia. Nachádza sa na východnej strane Hlavného námestia v areáli rímsko-katolíckeho Kostola povýšenia Svätého kríža.   SEMEROVO. Príkostol …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Nové Zámky

DUBNÍK. Náhrobník A. Nedeczky. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ľudovo-barokový kamenný náhrobník Anny Nedeczky z roku 1739. Nachádza sa na cintoríne v sektore č.1.   JATOV. Pohrebná kaplnka svätého Vendelína. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobaroková rímsko-katolícka pohrebná Kaplnka svätého Vendelína z roku 1752. Upravovaná bola v 19.storočí a v rokoch 1958 a 2000. Prízemná stavba s p …

Kríže v okrese Nové Zámky

DVORY NAD ŽITAVOU. Kríž s korpusom. Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 1963. Ukrižovaný Kristus. Neskoroklasicistická socha Krista na kríži z roku 1859. Upravovaná bola v roku 2003. Štvorcový pôdorys. Autorom je Alojz Rumpelmayer. Nachádza sa na Kalvárii na návrší západne od obce.   KAMENICA NAD HRONOM. Kríž. V kostolnej záhrade pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Michala, archanjela sa na pravej strane nachádz …

Mohyly a mohylníky v okrese Nové Zámky

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Pamätné tabule v okrese Nové Zámky

ANDOVCE. Pamätná tabuľa G. Czuczora. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa jazykovedca a spisovateľa Gergely Czuczora /1800-1866/ z roku 1875. Upravovaná bola v rokoch 1956 a 1999. Nachádza sa pred domom č.15.   KOMJATICE. Pamätná tabuľa O. Cabana. Pamiatkový objekt NKP Fara a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa národovca, kňaza a buditeľa Ondreja Cabana /1813-1860/. Od 6.7.1930 je o …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Nové Zámky

KAMENÍN. Pamätné miesto. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Modernistické pamätné miesto, bojisko 2.svetovej vojny v období 17.2.-27.3.1945, vybudované v roku 1985. Autormi sú architekt P. Gál a akademický sochár P. Kapusta. Nachádza sa na návrší nad riekou Hron.   NOVÉ ZÁMKY. Pomník A. Bernoláka. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník jazykovedca a prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny Anton …

Sochy a busty v okrese Nové Zámky

DVORY NAD ŽITAVOU. Socha nepoškvrnenej Panny Márie. Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 1963. Neskoroklasicistická socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z roku 1841 na podstavci. Upravovaná bola v rokoch 1850 a 2003. Nachádza sa západne od ústredného kríža v areáli Kalvárie na návrší západne od obce.   BELÁ. Socha svätého Jána Nepomuckého. Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v …

TOPlist