Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Nové Zámky

Poloha:  Leží v centrálnej a juhovýchodnej časti Nitrianskeho kraja. Je druhým najväčším okresom v kraji a má druhý najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  1 347,1 km2

Počet obyvateľov:  139 432  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  103,78 ob./km2

Okresné mesto:  Nové Zámky

Hranice územia:  Na juhovýchode hraničí s Maďarskom. Na severovýchode hraničí s okresom Levice, na severe s okresom Nitra, na západe s okresom Šaľa a na juhu s okresom Komárno.

Charakteristika územia:  Takmer celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina, iba na východe zasahuje územie okresu Matransko-slanská oblasť. Z oblasti Podunajská nížina sú to celky Podunajská pahorkatina (podcelky Hronská niva, Hronská pahorkatina, Ipeľská niva, Ipeľská pahorkatina, Nitrianska niva, Nitrianska pahorkatina, Žitavská niva a Žitavská pahorkatina) a Podunajská rovina (podcelky Martovská mokraď a Novozámocké pláňavy). Z Matransko-slanskej oblasti je to celok Burda (Vyšehradská brána).

Najvyšší bod:  Burdov (387,7m), celok Burda, podcelok Vyšehradská brána.

Najnižší bod: Hladina rieky Dunaj na výtoku z okresu pri obci Chľaba na hranici s Maďarskom (101,9m), celok Podunajská rovina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 59 obcí.

» Zaujímavosti

Černík

Chľaba

Chránené stromy v okrese Nové Zámky

LIPY PRI RADAVE Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Je to skupina 9 exemplárov lipy malolistej s výškou 6-21m, obvodom kmeňa 210-400cm, priemerom koruny 7-20m a vekom viac ako 250 rokov. Sú chránené z vedecko-výskumných, náučných a kultúrno-historických dôvodov. Nachádzajú sa na cintoríne v obci Radava.   DUBY V BERKU Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Je to skupina 14 exemplárov dubu letného s výškou 20-30m …

Cintoríny v okrese Nové Zámky

KOLTA. Starý cintorín. Starý cintorín s oválnymi kamennými náhrobníkmi. Nachádza sa na východnom okraji obce pri ceste do obce Čaka.   NOVÉ ZÁMKY. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2012. Zaniknutý príkostolný cintorín z 1.polovice 16.storočia. Nachádza sa na východnej strane Hlavného námestia v areáli rímsko-katolíckeho Kostola povýšenia Svätého kríža.   SEMEROVO. Príkostol …

Dedinka

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Dedinka Hurbanovce …

Dopravné a športové stavby v okrese Nové Zámky

KOMJATICE. Výpravná budova. Zachovaná pôvodná výpravná budova železničnej stanice.   PODHÁJSKA. Budova železničnej stanice. Budova novej železničnej stanice z roku 2002. Atypicky riešená presvetlená stavba z oceľovej konštrukcie.   ŠTÚROVO. Most Márie Valérie. Význam mesta Štúrovo stúpol po vybudovaní hradskej Viedeň - Bratislava - Trnava - Parkan (Štúrovo) - Ostrihom  - Budín. V roku 1876 bola po povodni vybudovaná …

Drobná architektúra v okrese Nové Zámky

MUŽLA. Veterná studňa. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Vodohospodárska veterná studňa vybudovaná okolo roku 1920. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia. Nachádza sa na hospodárskom dvore roľníckeho družstva.   NOVÉ ZÁMKY. Artézska studňa. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Novorenesančná liatinová artézska studňa z roku 1911. Upravovaná bola v 60.rokoch 20.storočia a v rokoch 1996-1997 a 2005. …

Dubník

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Dubník Dvor Mikuláš …

TOPlist