Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Nové Zámky

Poloha:  Leží v centrálnej a juhovýchodnej časti Nitrianskeho kraja. Je druhým najväčším okresom v kraji a má druhý najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  1 347,1 km2

Počet obyvateľov:  139 432  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  103,78 ob./km2

Okresné mesto:  Nové Zámky

Hranice územia:  Na juhovýchode hraničí s Maďarskom. Na severovýchode hraničí s okresom Levice, na severe s okresom Nitra, na západe s okresom Šaľa a na juhu s okresom Komárno.

Charakteristika územia:  Takmer celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina, iba na východe zasahuje územie okresu Matransko-slanská oblasť. Z oblasti Podunajská nížina sú to celky Podunajská pahorkatina (podcelky Hronská niva, Hronská pahorkatina, Ipeľská niva, Ipeľská pahorkatina, Nitrianska niva, Nitrianska pahorkatina, Žitavská niva a Žitavská pahorkatina) a Podunajská rovina (podcelky Martovská mokraď a Novozámocké pláňavy). Z Matransko-slanskej oblasti je to celok Burda (Vyšehradská brána).

Najvyšší bod:  Burdov (387,7m), celok Burda, podcelok Vyšehradská brána.

Najnižší bod: Hladina rieky Dunaj na výtoku z okresu pri obci Chľaba na hranici s Maďarskom (101,9m), celok Podunajská rovina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 59 obcí.

» Zaujímavosti

Evanjelické kostoly v okrese Nové Zámky

NOVÉ ZÁMKY Novogotický evanjelický kostol bol postavený v roku 1905.   RASTISLAVICE Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí. …

Gbelce

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Gbelce Nová Osada …

Historické budovy v okrese Nové Zámky

KOMJATICE. Fara. Národná kultúrna pamiatka Fara a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätná fara. Baroková budova z roku 1751. Upravovaná bola v 1.polovici a koncom 19.storočia, po roku 1945, v roku 1965 a v 90.rokoch 20.storočia. Má jedno a dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Pamätná je v súvislosti s národovcom, kňazom a buditeľom Ondrejom Cabanom …

Hradiská v okrese Nové Zámky

BÍŇA. Hradisko. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Stredoveké hradisko z poveľkomoravského obdobia z 10.-12.storočia. Nachádza sa na území obce.   KAMENÍN. Hrádok Várhégy. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne neolitický hrádok sa nachádza pri obci Kamenín na západnom brehu Hrona. V stredoveku v období 13.-16.storočia bol upravovaný. Má nepravidelný kruhový pôdorys. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Nové Zámky

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese.   …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Nové Zámky

DUBNÍK. Náhrobník A. Nedeczky. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ľudovo-barokový kamenný náhrobník Anny Nedeczky z roku 1739. Nachádza sa na cintoríne v sektore č.1.   JATOV. Pohrebná kaplnka svätého Vendelína. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobaroková rímsko-katolícka pohrebná Kaplnka svätého Vendelína z roku 1752. Upravovaná bola v 19.storočí a v rokoch 1958 a 2000. Prízemná stavba s p …

Hul

Jaskyne v okrese Nové Zámky

JASKYŇA ZA SKALNOU IHLOU (SZIKLATÜ MÖGÖTTI BARLANG) Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 2m vytvorená vo vulkanoklastických andezitových horninách. Nachádza sa v pohorí Burda v katastri obce Kamenica nad Hronom.   LÍŠČIA DIERA PRI STANICI (ÁLLOMÁSI-RÓKALYUK) Jaskyňa s dĺžkou 2m vytvorená vo vulkanoklastických andezitových horninách. Nachádza sa v pohorí Burda v nadmorskej výške 222m v katastri obce Kamenica nad Hronom.   NORI Jaskyň …

TOPlist