Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Nové Zámky

Poloha:  Leží v centrálnej a juhovýchodnej časti Nitrianskeho kraja. Je druhým najväčším okresom v kraji a má druhý najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  1 347,1 km2

Počet obyvateľov:  139 432  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  103,78 ob./km2

Okresné mesto:  Nové Zámky

Hranice územia:  Na juhovýchode hraničí s Maďarskom. Na severovýchode hraničí s okresom Levice, na severe s okresom Nitra, na západe s okresom Šaľa a na juhu s okresom Komárno.

Charakteristika územia:  Takmer celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina, iba na východe zasahuje územie okresu Matransko-slanská oblasť. Z oblasti Podunajská nížina sú to celky Podunajská pahorkatina (podcelky Hronská niva, Hronská pahorkatina, Ipeľská niva, Ipeľská pahorkatina, Nitrianska niva, Nitrianska pahorkatina, Žitavská niva a Žitavská pahorkatina) a Podunajská rovina (podcelky Martovská mokraď a Novozámocké pláňavy). Z Matransko-slanskej oblasti je to celok Burda (Vyšehradská brána).

Najvyšší bod:  Burdov (387,7m), celok Burda, podcelok Vyšehradská brána.

Najnižší bod: Hladina rieky Dunaj na výtoku z okresu pri obci Chľaba na hranici s Maďarskom (101,9m), celok Podunajská rovina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 59 obcí.

» Zaujímavosti

Komjatice

Komoča

Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Nové Zámky

BARDOŇOVO Moderný kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1909.   DUBNÍK Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1793. Rozšírený bol v roku 1857.   DVORY NAD ŽITAVOU Klasicistický kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1880.   KOMOČA Klasicistický tolerančný kostol reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1787. V roku 1837 bol rozšírený. Po požiari v roku 1847 bol kos …

Kríže v okrese Nové Zámky

DVORY NAD ŽITAVOU. Kríž s korpusom. Pamiatkový objekt NKP Kalvária vyhlásený v roku 1963. Ukrižovaný Kristus. Neskoroklasicistická socha Krista na kríži z roku 1859. Upravovaná bola v roku 2003. Štvorcový pôdorys. Autorom je Alojz Rumpelmayer. Nachádza sa na Kalvárii na návrší západne od obce.   KAMENICA NAD HRONOM. Kríž. V kostolnej záhrade pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Michala, archanjela sa na pravej strane nachádz …

Leľa

Lipová

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Mlynský Sek Ondrochov …

Ľubá

Ľudová architektúra v okrese Nové Zámky

DVORY NAD ŽITAVOU V obci sa nachádzajú zachované hlinené domy so sedlovou strechou, vyrezávaným dreveným štítom a podlomenicou.   GBELCE Zo začiatku 20.storočia pochádzajú murované domy s hospodárskymi stavbami radenými v dlhom dvore. Domy so stĺpovým podstením.   CHĽABA Tristoročné staré vinohradnícke pivnice so zdobeným priečelím.   Vínne pivnice. Národná kultúrna pamiatka Súbor vínnych pivníc vyhlásená …

TOPlist