Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Nové Zámky

Poloha:  Leží v centrálnej a juhovýchodnej časti Nitrianskeho kraja. Je druhým najväčším okresom v kraji a má druhý najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  1 347,1 km2

Počet obyvateľov:  139 432  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  103,78 ob./km2

Okresné mesto:  Nové Zámky

Hranice územia:  Na juhovýchode hraničí s Maďarskom. Na severovýchode hraničí s okresom Levice, na severe s okresom Nitra, na západe s okresom Šaľa a na juhu s okresom Komárno.

Charakteristika územia:  Takmer celé územie okresu pokrýva oblasť Podunajská nížina, iba na východe zasahuje územie okresu Matransko-slanská oblasť. Z oblasti Podunajská nížina sú to celky Podunajská pahorkatina (podcelky Hronská niva, Hronská pahorkatina, Ipeľská niva, Ipeľská pahorkatina, Nitrianska niva, Nitrianska pahorkatina, Žitavská niva a Žitavská pahorkatina) a Podunajská rovina (podcelky Martovská mokraď a Novozámocké pláňavy). Z Matransko-slanskej oblasti je to celok Burda (Vyšehradská brána).

Najvyšší bod:  Burdov (387,7m), celok Burda, podcelok Vyšehradská brána.

Najnižší bod: Hladina rieky Dunaj na výtoku z okresu pri obci Chľaba na hranici s Maďarskom (101,9m), celok Podunajská rovina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 59 obcí.

» Zaujímavosti

Nána

Nová Vieska

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Arad Nová Vieska …

Nové Zámky

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Novým Zámkom potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Nové Zámky Nový Gúg  …

Obid

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1999 bola obec mestskou časťou Štúrova. Nariadením 167/1999 účinným od 1.8.1999 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Palárikovo

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Čiky Ľudovítov Palárikovo …

Pamätné tabule v okrese Nové Zámky

ANDOVCE. Pamätná tabuľa G. Czuczora. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa jazykovedca a spisovateľa Gergely Czuczora /1800-1866/ z roku 1875. Upravovaná bola v rokoch 1956 a 1999. Nachádza sa pred domom č.15.   KOMJATICE. Pamätná tabuľa O. Cabana. Pamiatkový objekt NKP Fara a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa národovca, kňaza a buditeľa Ondreja Cabana /1813-1860/. Od 6.7.1930 je o …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Nové Zámky

KAMENÍN. Pamätné miesto. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Modernistické pamätné miesto, bojisko 2.svetovej vojny v období 17.2.-27.3.1945, vybudované v roku 1985. Autormi sú architekt P. Gál a akademický sochár P. Kapusta. Nachádza sa na návrší nad riekou Hron.   NOVÉ ZÁMKY. Pomník A. Bernoláka. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník jazykovedca a prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny Anton …

Pamiatkové územia v okrese Nové Zámky

Na území okresu sa nenachádza žiadne pamiatkové územie. …

TOPlist