Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Nové Zámky

LIPY PRI RADAVE Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Je to skupina 9 exemplárov lipy malolistej s výškou 6-21m, obvodom kmeňa 210-400cm, priemerom koruny 7-20m a vekom viac ako 250 rokov. Sú chránené z vedecko-výskumných, náučných a kultúrno-historických dôvodov. Nachádzajú sa na cintoríne v obci Radava.   DUBY V BERKU Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Je to skupina 14 exemplárov dubu letného s výškou 20-30m …

Jaskyne v okrese Nové Zámky

JASKYŇA ZA SKALNOU IHLOU (SZIKLATÜ MÖGÖTTI BARLANG) Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 2m vytvorená vo vulkanoklastických andezitových horninách. Nachádza sa v pohorí Burda v katastri obce Kamenica nad Hronom.   LÍŠČIA DIERA PRI STANICI (ÁLLOMÁSI-RÓKALYUK) Jaskyňa s dĺžkou 2m vytvorená vo vulkanoklastických andezitových horninách. Nachádza sa v pohorí Burda v nadmorskej výške 222m v katastri obce Kamenica nad Hronom.   NORI Jaskyň …

Maloplošné chránené územia v okrese Nové Zámky

NPR BURDOV Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1966. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu Kováčovské kopce-juh. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená pod názvom Burdov. Rozloha je 3.641.400m2. Andezitová pahorkatina s najbohatšou teplomilnou flórou na Slovensku. Teplomilné dúbravy sa striedajú s lesostepou a s enklávami skalnej stepi. Množstvo vzácnyc …

Územia európskeho významu v okrese Nové Zámky

BAGOVSKÝ VRCH /SKUEV0294/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 134,50ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Panónsko-balkánske cerové lesy (91M0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0) a Karpatské a panónske dubovo-hrabové …

TOPlist