Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Nitriansky kraj

Poloha:  Leží v západnej časti južného Slovenska.

Na území kraja sa nachádza najjužnejší bod Slovenska pri obci Patince, okres Komárno (47˚43´55´´ severnej zemepisnej šírky a 18˚17´40´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  6 343,7 km2

Počet obyvateľov:  676 672  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  106,83 ob./km2

Krajské mesto:  Nitra

Hranice územia:  Kraj na západe hraničí s Trnavským krajom, na severe s Trenčianskym krajom a na severovýchode hraničí s Banskobystrickým krajom. Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahujú oblasti Fatransko-tatranská oblasť (celky Považský Inovec a Tribeč), Matransko-slanská oblasť (celok Burda), Slovenské stredohorie (celky Krupinská planina, Pohronský Inovec a Štiavnické vrchy). Z Malej dunajskej panvy zasahuje územie kraja oblasť Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Panská javorina (942,6 m), celok Považský Inovec, podcelok Vysoký Inovec, okres Topoľčany.

Najnižší bod: Hladina rieky Dunaj na výtoku z kraja pri obci Chľaba na štátnej hranici s Maďarskom, celok Podunajská rovina (101,9 m), okres Nové Zámky.

Nitriansky kraj sa delí na 7 okresov. Nachádza sa v nich 15 miest a 339 obcí.

» Zaujímavosti

Domadice

Dopravné a športové stavby v okrese Komárno

BAJČ. Stará vozovka. Zvyšok starej vozovky a mosta cez rieku Žitava s liatinovým ozdobným zábradlím. Nachádza sa vedľa štátnej cesty z obce smerom na Nové Zámky.   CHOTÍN. Budova železničnej stanice. Budova železničnej stanice. Je zaujímavou technickou pamiatkou typizovanej účelovej stavby bývalého Uhorska. …

Dopravné a športové stavby v okrese Levice

BÁTOVCE. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka Cestný most so sochou vyhlásená v roku 1981. Nachádza sa na ceste do Pečeníc cez potok Sikenica v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Cestný most. Barokový oblúkový (trojklenbový) kamenný cestný most z roku 1700. Upravovaný bol v 20.storočí. Socha svätého Jána Nepomuckého. (Pozri Sochy a busty v okrese Levice).   ŽELIEZOVCE. Lesná železnica. Lesná žel …

Dopravné a športové stavby v okrese Nitra

JELŠOVCE. Hnacie dvojkolesie. Hnacie dvojkolesie nášho najmohutnejšieho rušňa radu 498.1. Zachovalo sa vďaka výpravcovi Vojtechovi Vaškovi z Nitry. Nachádza sa na železničnej stanici. Technická pamiatka.   NITRA. Kamenný most. Kamenný most so železnými nosníkmi na starej ceste z Nitry do Veľkého Lapáša. Nachádza sa v lokalite Selenec. Zaujímavá technická pamiatka.   NOVÁ VES NAD ŽITAVOU. Cestný most. Národná kultúrn …

Dopravné a športové stavby v okrese Nové Zámky

KOMJATICE. Výpravná budova. Zachovaná pôvodná výpravná budova železničnej stanice.   PODHÁJSKA. Budova železničnej stanice. Budova novej železničnej stanice z roku 2002. Atypicky riešená presvetlená stavba z oceľovej konštrukcie.   ŠTÚROVO. Most Márie Valérie. Význam mesta Štúrovo stúpol po vybudovaní hradskej Viedeň - Bratislava - Trnava - Parkan (Štúrovo) - Ostrihom  - Budín. V roku 1876 bola po povodni vybudovaná …

Dopravné a športové stavby v okrese Šaľa

ŠAĽA. Železničná stanica. Zaujímavá technická pamiatka. Po renovácii v 20.storočí vynikol špecifický architektonický vzhľad s viacerými detailami a funkčnou krytou verandou.   ŠAĽA. Železničný most. Železničný most cez Váh bol postavený v rokoch 1973-1974. Je technickým unikátom. Prvýkrát bol použitý neobvyklý komorový prierez plnostenej mostnej konštrukcie.   VLČANY. Kompa. Kompa (prievoz) cez Váh je jediná, ktorá …

Dopravné a športové stavby v okrese Topoľčany

KONIAROVCE. Železničný most. V roku 1893 bol postavený železničný oblúkový most cez rieku Nitra. Počas bojov na konci 2.svetovej vojny bol v marci 1945 vyhodený do vzduchu. Na jeho mieste bolo neskôr postavených viacero mostov: vojenský drevený, železný a v roku 1978 železobetónový.   KRUŠOVCE. Most. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1998. Murovaný mostík z 19.storočia sa nachádza v parku pri kaštieli. …

Dopravné a športové stavby v okrese Zlaté Moravce

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Drobná architektúra v okrese Komárno

BÚČ. Vahadlová studňa. Zachovaná starodávna vahadlová studňa. Nachádza sa na juhozápadnom okraji obce vedľa cesty do obce Kravany nad Dunajom.   CHOTÍN. Stavidlá kanála. Stavidlá Patinského kanála, ktorý je vybudovaný v plochom reliéfe. Nachádzajú sa na hlavnej ceste asi 1,5km juhojuhozápadne od železničnej stanice Chotín. …

Drobná architektúra v okrese Levice

DOMADICE. Studňa Herzog. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1982. Studňa s konským pohonom v štýle ľudového staviteľstva z prelomu 19.-20.storočia. Upravovaná bola v 50.rokoch 20.storočia.   LOK. Veterná studňa. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Veterná studňa vybudovaná okolo roku 1920. Upravovaná bola v rokoch 2005-2006. Nachádza sa v areáli štátnych majetkov.   PLAVÉ VOZOKANY. Architektonický člá …

TOPlist