Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Nitriansky kraj

Poloha:  Leží v západnej časti južného Slovenska.

Na území kraja sa nachádza najjužnejší bod Slovenska pri obci Patince, okres Komárno (47˚43´55´´ severnej zemepisnej šírky a 18˚17´40´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  6 343,7 km2

Počet obyvateľov:  676 672  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  106,83 ob./km2

Krajské mesto:  Nitra

Hranice územia:  Kraj na západe hraničí s Trnavským krajom, na severe s Trenčianskym krajom a na severovýchode hraničí s Banskobystrickým krajom. Jeho južnú hranicu tvorí štátna hranica s Maďarskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty a Malá dunajská panva. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahujú oblasti Fatransko-tatranská oblasť (celky Považský Inovec a Tribeč), Matransko-slanská oblasť (celok Burda), Slovenské stredohorie (celky Krupinská planina, Pohronský Inovec a Štiavnické vrchy). Z Malej dunajskej panvy zasahuje územie kraja oblasť Podunajská nížina (celky Podunajská pahorkatina a Podunajská rovina).

Najvyšší bod:  Panská javorina (942,6 m), celok Považský Inovec, podcelok Vysoký Inovec, okres Topoľčany.

Najnižší bod: Hladina rieky Dunaj na výtoku z kraja pri obci Chľaba na štátnej hranici s Maďarskom, celok Podunajská rovina (101,9 m), okres Nové Zámky.

Nitriansky kraj sa delí na 7 okresov. Nachádza sa v nich 15 miest a 339 obcí.

» Zaujímavosti

Chľaba

Choča

Chotín

Chrabrany

Chránené stromy v okrese Komárno

PLATANOVÁ ALEJA V KOMÁRNE Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Je to skupina 67 exemplárov platanu javorolistého s výškou 8-27m, obvodom kmeňa 185-405cm, priemerom koruny 4-28m a vekom viac ako 250 rokov. Na návrh okresného konzervátora sú stromy chránené z vedeckých, ekologických, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádzajú sa po oboch stranách ulice v lokalite Alžbetin ostrov v Komárne.   ORECH ČIERNY PRI MUDRO …

Chránené stromy v okrese Levice

BEŠIANSKY CER Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Dub cerový s výškou 18m, obvodom kmeňa 282cm, priemerom koruny 12m a vekom viac ako 200 rokov. Je chránený z vedecko-výskumných, náučných a kultúrno-výchovných dôvodov. Nachádza sa východne od obce Beša v poli na rozhraní.   DEVIČIANSKA OSKORUŠA Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Jarabina oskorušová s výškou 15m, obvodom kmeňa 429cm, priemerom koruny 18m a vekom …

Chránené stromy v okrese Nitra

LIPA V DOLNÝCH ŠTITÁROCH Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1977 a 1996. Lipa veľkolistá s výškou 15m, obvodom kmeňa 526cm, priemerom koruny 20m a vekom viac ako 220 rokov. Významný exemplár je chránený z historických, estetických a krajinárskych dôvodov. Takéto stromy je potrebné evidovať a chrániť. Nachádza sa v obci Štitáre v časti Dolné Štitáre pri kostole na cintoríne.   BREST VO VEĽKEJ DOLINE Za chránený strom bol …

Chránené stromy v okrese Nové Zámky

LIPY PRI RADAVE Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Je to skupina 9 exemplárov lipy malolistej s výškou 6-21m, obvodom kmeňa 210-400cm, priemerom koruny 7-20m a vekom viac ako 250 rokov. Sú chránené z vedecko-výskumných, náučných a kultúrno-historických dôvodov. Nachádzajú sa na cintoríne v obci Radava.   DUBY V BERKU Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Je to skupina 14 exemplárov dubu letného s výškou 20-30m …

Chránené stromy v okrese Šaľa

TOPOĽ ČIERNY V NEDEDI Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Topoľ čierny s výškou 26m, obvodom kmeňa 470cm, priemerom koruny 24m a vekom viac ako 250 rokov. Je chránený z estetických, zdravotných, krajinárskych, ekologických a pôdoochranárskych dôvodov. Strom je výnimočný zriedkavým výskytom v tejto oblasti. Nachádza sa za obcou Neded pri pravom brehu Váhu, oproti hospodárskemu dvoru poľnohospodárskeho družstva.   LIPA MALOL …

Chránené stromy v okrese Topoľčany

DUB CEROVÝ V HRUŠOVANOCH Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1986 a 1996. Dub cerový s výškou 20m, obvodom kmeňa 459cm, priemerom koruny 22m a vekom viac ako 300 rokov. Je chránený z estetických, vedecko-výskumných, náučných a kultúrno-výchovných dôvodov. Nachádza sa v lokalite Pod vinohradmi severozápadne od obce Hrušovany.   SEKVOJA V HORŇANOCH Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1996. Sekvojovec mamutí s výškou 25m, obvo …

TOPlist